ГДЗ 8 клас Фізика В.Д. Сиротюк 2008 

ГДЗ Фізика 8 клас В.Д. Сиротюк (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Не вказано

Розділ 1. Механічний рух

§ 7. Графічне зображення рівномірного руху тіла № 3-30

§ 9. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань № 31-40

§ 13. Вплив звуків на живі організми № 42-76

Що я знаю і вмію робити № 1-12

1 2 4 5 12

Тестові завдання (Варіант 1) № 4-11

4 5 6 10 11

Тестові завдання (Варіант 2) № 4-11

4 5 6 10 11

Розділ 2. Взаємодія тіл

§ 19. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість № 109-129

§ 22. Рівнодійна сила. Рух тіла під дією кількох сил № 150

150

§ 23. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску № 169-181

§ 24. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля № 190-202

§ 29. Рідинні насоси № 208-229

§ 32. Гідростатичне зважування № 237-266

Що я знаю і вмію робити № 1-8

1 7 8

Тестові завдання (Варіант 1) № 5-10

5 9 10

Тестові завдання (Варіант 2) № 2-12

2 4 5 8 9 12

Розділ 3. Робота і енергія

§ 34. Потужність. Одиниці потужності № 268-280

§ 36. Закон збереження механічної енергії № 289-306

§ 41. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів № 308-343

Що я знаю і вмію робити № 1-12

1 2 3 4 6 9 12

Тестові завдання (Варіант 1) № 2-12

2 3 4 5 6 7 8 11 12

Тестові завдання (Варіант 2) № 3-12

3 4 5 6 7 8 11 12

Розділ 4. Кількість теплоти. Теплові машини

§ 46. Тепловий баланс № 390-396

§ 47. Плавлення і кристалізація твердих тіл № 399-407

§ 48. Випаровування і конденсація рідин № 413-419

§ 49. Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива. № 426-432

§ 52. Коефіцієнт корисної дії (ККД) нагрівника № 445-456

Що я знаю і вмію робити № 3-6

3 4 5 6

Тестові завдання (Варіант 1) № 8

8

Тестові завдання (Варіант 2) № 8

8

Популярні ГДЗ: