ГДЗ 8 клас Фізика В.Д. Сиротюк 2008 

ГДЗ Фізика 8 клас В.Д. Сиротюк (2008 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Фізика за 8 клас. Автори: В.Д. Сиротюк Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. Механічний рух

§ 7. Графічне зображення рівномірного руху тіла

§ 9. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

§ 13. Вплив звуків на живі організми

Що я знаю і вмію робити

1 2 4 5 12

Тестові завдання (Варіант 1)

4 5 6 10 11

Тестові завдання (Варіант 2)

4 5 6 10 11

Розділ 2. Взаємодія тіл

§ 19. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість

§ 22. Рівнодійна сила. Рух тіла під дією кількох сил

150

§ 23. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску

§ 24. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

§ 29. Рідинні насоси

§ 32. Гідростатичне зважування

Що я знаю і вмію робити

1 7 8

Тестові завдання (Варіант 1)

5 9 10

Тестові завдання (Варіант 2)

2 4 5 8 9 12

Розділ 3. Робота і енергія

§ 34. Потужність. Одиниці потужності

§ 36. Закон збереження механічної енергії

§ 41. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів

Що я знаю і вмію робити

1 2 3 4 6 9 12

Тестові завдання (Варіант 1)

2 3 4 5 6 7 8 11 12

Тестові завдання (Варіант 2)

3 4 5 6 7 8 11 12

Розділ 4. Кількість теплоти. Теплові машини

§ 46. Тепловий баланс

§ 47. Плавлення і кристалізація твердих тіл

§ 48. Випаровування і конденсація рідин

§ 49. Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива.

§ 52. Коефіцієнт корисної дії (ККД) нагрівника

Що я знаю і вмію робити

3 4 5 6

Тестові завдання (Варіант 1)

8

Тестові завдання (Варіант 2)

8