ГДЗ 8 клас Фізика В.Д. Сиротюк 2016 

ГДЗ Фізика 8 клас В.Д. Сиротюк (2016 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Фізика за 8 клас. Автори: В.Д. Сиротюк Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

§ 4. РОЗШИРЕННЯ ГАЗІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

§ 6. ВИДИ ТЕПЛООБМІНУ

§ 8. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС

§ 11. ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ РЕЧОВИНИ

§ 12. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ РІДИН. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПАРОУТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ

§ 13. ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА

§ 16. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (ККД) ТЕПЛОВОГО ДВИГУНА

Контрольні запитання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Що я знаю і вмію робити

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тестові завдання

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

§ 21. ЗАКОН КУЛОНА

Контрольні запитання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Що я знаю і вмію робити

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Тестові завдання

§ 25. ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. НАПРЯМОК ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 29. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРІДНОЇ ДІЛЯНКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

§ 30. ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ ПРОВІДНИКА ВІД ЙОГО ДОВЖИНИ, ПЛОЩІ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ТА МАТЕРІАЛУ. РЕОСТАТИ

§ 32. ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

§ 36. СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Контрольні запитання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Що я знаю і вмію робити

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тестові завдання