ГДЗ 8 клас Фізика В.Д. Сиротюк 2016 

ГДЗ Фізика 8 клас В.Д. Сиротюк (2016 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Генеза, Київ

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА № 1-133

§ 4. РОЗШИРЕННЯ ГАЗІВ № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

§ 6. ВИДИ ТЕПЛООБМІНУ № 16-55

§ 8. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС № 56-69

§ 11. ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ РЕЧОВИНИ № 70-81

§ 12. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ РІДИН. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПАРОУТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ № 82-94

§ 13. ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА № 95-106

§ 16. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (ККД) ТЕПЛОВОГО ДВИГУНА № 108-133

Контрольні запитання № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Що я знаю і вмію робити № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тестові завдання

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ № 134-310

§ 21. ЗАКОН КУЛОНА № 134-183

Контрольні запитання № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Що я знаю і вмію робити № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Тестові завдання

§ 25. ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. НАПРЯМОК ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ № 184-200

§ 29. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРІДНОЇ ДІЛЯНКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА № 202-238

§ 30. ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ ПРОВІДНИКА ВІД ЙОГО ДОВЖИНИ, ПЛОЩІ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ТА МАТЕРІАЛУ. РЕОСТАТИ № 239-254

§ 32. ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ № 255-267

§ 36. СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ № 268-285

Контрольні запитання № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Що я знаю і вмію робити № 1-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тестові завдання

Популярні ГДЗ: