ГДЗ 8 клас Фізика В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, С.О. Довгий, О.О. Кірюхіна 2016 

ГДЗ Фізика 8 клас В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, С.О. Довгий, О.О. Кірюхіна (2016 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Ранок, Харків

Розділ 1. Теплові явища

§ 1. Тепловий стан тіл.Температура та її вимірювання № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 3. Внутрішня енергія № 1-5

1 2 3 4 5

§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 5. Теплопровідність № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 6. Конвекція № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 7. Випромінювання № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається. речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження № 1-3

1 2 3

§ 9. Тепловий баланс № 1-2

1 2

Лабораторна робота № 1 № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Лабораторна робота № 2 № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 11. Плавлення та кристалізація № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 12. Питома теплота плавлення № 1-4

1 2 3 4

§ 13. Випаровування та конденсація № 1-5

1 2 3 4 5

§ 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника № 1-5

1 2 3 4 5

§ 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 17. Деякі види теплових двигунів № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів № 1-7

1 2 3 5 6 7

Завдання для самоперевірки до розділу 1 № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Розділ 2. Електричні явища. електричний струм

§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 9

§ 20. Електричне поле № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 21. Механізм електризації. Електроскоп № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 22. Закон Кулона № 1-5

1 2 3 4 5

§ 24. Дії електричного струму № 5

5

§ 25. Джерела електричного струму № 1-6

1 2 3 4 6

§ 26. Електричне коло та його елементи № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр № 1-5

1 2 3 4 5

§ 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр № 1-7

1 2 3 4 5 7

§ 29. Електричний опір. Закон Ома № 3-8

3 4 5 6 7 8

§ 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати № 1-6

1 2 3 4 5 6

Лабораторна робота № 3 № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 31. Послідовне з’єднання провідників № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 32. Паралельне з’єднання провідників № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лабораторна робота № 5 № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 33. Робота і потужність електричного струму № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники № 1-6

1 2 3 4 6

§ 36. Електричний струм у металах № 4-5

4 5

§ 37. Електричний струм в електролітах № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 38. Застосування електролізу № 1-5

1 2 3 4 5

§ 39. Електричний струм у газах № 1-6

1 2 3 4 6

Вправи

Вправа 1 № 1-5

1 2 3 4 5

Вправа 2 № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Вправа 3 № 1-5

1 2 3 4 5

Вправа 4 № 1-6

1 2 3 4 5 6

Вправа 5 № 1-6

1 2 3 4 5 6

Вправа 6 № 1-4

1 2 3 4

Вправа 7 № 1-7

1 2 4 5 6 7

Вправа 8 № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Вправа 9 № 1-5

1 2 3 4 5

Вправа 10 № 1-6

1 2 3 4 5 6

Вправа 11 № 1-4

1 2 3 4

Вправа 12 № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Вправа 13 № 1-6

1 2 3 4 5 6

Вправа 14 № 1-6

1 2 3 4 5 6

Вправа 15 № 1-7

1 2 3 4 6 7

Вправа 16 № 1-4

1 2 3 4

Вправа 19 № 1-6

1 2 3 4 6

Вправа 20 № 1-6

1 2 3 4 6

Вправа 21 № 1-4

1 2 3 4

Популярні ГДЗ: