ГДЗ 8 клас Фізика В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, С.О. Довгий, О.О. Кірюхіна 2016 

ГДЗ Фізика 8 клас В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, С.О. Довгий, О.О. Кірюхіна (2016 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Фізика за 8 клас. Автори: В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, С.О. Довгий, О.О. Кірюхіна Видавництво: Ранок, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. Теплові явища

§ 1. Тепловий стан тіл.Температура та її вимірювання

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

1 2 3 4 5 6

§ 3. Внутрішня енергія

1 2 3 4 5

§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії

1 2 3 4 5 6 7

§ 5. Теплопровідність

1 2 3 4 5 6 7

§ 6. Конвекція

1 2 3 4 5 6 7

§ 7. Випромінювання

1 2 3 4 5 6

§ 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається. речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження

1 2 3

§ 9. Тепловий баланс

1 2

Лабораторна робота № 1

1 2 3 4 5 6 7

Лабораторна робота № 2

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 11. Плавлення та кристалізація

1 2 3 4 5 6

§ 12. Питома теплота плавлення

1 2 3 4

§ 13. Випаровування та конденсація

1 2 3 4 5

§ 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

1 2 3 4 5

§ 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

1 2 3 4 5 6

§ 17. Деякі види теплових двигунів

1 2 3 4 5 6 7

§ 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

1 2 3 5 6 7

Завдання для самоперевірки до розділу 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Розділ 2. Електричні явища. електричний струм

§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія

1 2 3 4 5 6 7 9

§ 20. Електричне поле

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 21. Механізм електризації. Електроскоп

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 22. Закон Кулона

1 2 3 4 5

§ 24. Дії електричного струму

5

§ 25. Джерела електричного струму

1 2 3 4 6

§ 26. Електричне коло та його елементи

1 2 3 4 5 6

§ 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

1 2 3 4 5

§ 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

1 2 3 4 5 7

§ 29. Електричний опір. Закон Ома

3 4 5 6 7 8

§ 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

1 2 3 4 5 6

Лабораторна робота № 3

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 31. Послідовне з’єднання провідників

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 32. Паралельне з’єднання провідників

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лабораторна робота № 5

1 2 3 4 5 6

§ 33. Робота і потужність електричного струму

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца

1 2 3 4 5 6 7

§ 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

1 2 3 4 6

§ 36. Електричний струм у металах

4 5

§ 37. Електричний струм в електролітах

1 2 3 4 5 6 7

§ 38. Застосування електролізу

1 2 3 4 5

§ 39. Електричний струм у газах

1 2 3 4 6

Вправи

Вправа 1

1 2 3 4 5

Вправа 2

1 2 3 4 5 6 7

Вправа 3

1 2 3 4 5

Вправа 4

1 2 3 4 5 6

Вправа 5

1 2 3 4 5 6

Вправа 6

1 2 3 4

Вправа 7

1 2 4 5 6 7

Вправа 8

1 2 3 4 5 6 7

Вправа 9

1 2 3 4 5

Вправа 10

1 2 3 4 5 6

Вправа 11

1 2 3 4

Вправа 12

1 2 3 4 5 6 7 8

Вправа 13

1 2 3 4 5 6

Вправа 14

1 2 3 4 5 6

Вправа 15

1 2 3 4 6 7

Вправа 16

1 2 3 4

Вправа 19

1 2 3 4 6

Вправа 20

1 2 3 4 6

Вправа 21

1 2 3 4