ГДЗ 8 клас Фізика В.Г. Бар'яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна 2021 

ГДЗ Фізика 8 клас В.Г. Бар'яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна (2021 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2021
  • Видавництво: Ранок, Харків

Розділ 1. Теплові явища стор. 6 - 100

§ 1. Тепловий стан тіл.Температура та її вимірювання № 1-7

§ 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури № 1-6

§ 3. Внутрішня енергія № 1-5

§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії № 1-7

§ 5. Теплопровідність № 1-7

§ 6. Конвекція № 1-7

§ 7. Випромінювання № 1-6

§ 8. Питома теплоємність речовини № 1-4

§ 9. Тепловий баланс № 1-2

§ 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали № 1-9

§ 11. Плавлення та кристалізація № 1-6

§ 12. Питома теплота плавлення № 1-4

§ 13. Випаровування та конденсація № 1-5

§ 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення № 1-8

§ 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника № 1-5

§ 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна № 1-6

§ 17. Деякі види теплових двигунів № 1-8

§ 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів № 1-7

Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм стор. 102 - 228

§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія № 1-9

§ 20. Електричне поле № 1-6

§ 21. Механізм електризації. Електроскоп № 1-9

§ 22. Закон Кулона № 1-6

§ 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів № 1-5

§ 24. Дії електричного струму № 1-7

§ 25. Джерела електричного струму № 1-5

§ 26. Електричне коло та його елементи № 1-7

§ 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр № 1-8

§ 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр № 1-6

§ 29. Електричний опір. Закон Ома № 1-5

§ 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати № 1-10

§ 31. Послідовне з’єднання провідників № 1-5

§ 32. Паралельне з’єднання провідників № 1-5

§ 33. Робота і потужність електричного струму № 1-8

§ 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца № 1-4

§ 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники № 1-7

§ 36. Електричний струм у металах № 1-5

§ 37. Електричний струм в електролітах № 1-6

§ 38. Застосування електролізу № 1-5

§ 39. Електричний струм у газах № 1-8

§ 40. Види самостійних газових розрядів № 1-8

Лабораторні роботи № 1 - 5

Завдання з "зірочкою"

Завдання з "зірочкою" 1 № 1

Завдання з "зірочкою" 2 № 1

Завдання з "зірочкою" 3 № 1

Завдання з "зірочкою" 4 № 1

Завдання з "зірочкою" 5 № 1

Завдання для самоперевірки

Завдання для самоперевірки до розділу 1 (частина 1) № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Завдання для самоперевірки до розділу 1 (частина 2) № 1-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Популярні ГДЗ: