ГДЗ 8 клас Інформатика Й.Я. Ривкінд 2016 

ГДЗ Інформатика 8 клас Й.Я. Ривкінд (2016 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Генеза, Київ

РОЗДІЛ 1. КОДУВАННЯ ДАНИХ

1.1. ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС. КОДУВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ ПРОЦЕС. КОДУВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2. КОДУВАННЯ СИМВОЛІВ № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

1.3. ДВІЙКОВЕ КОДУВАННЯ № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

РОЗДІЛ 2. АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРА

2.1. АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА № 1-6

1 2 3 4 6

2.2. ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.3. ІСТОРІЯ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙ НИХ ПРОЦЕСІВ. ВИДИ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРІВ № 1-5

1 2 3 4 5

2.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕ РИС ТИКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ № 1-6

1 2 6

2.5. СТИСНЕННЯ І АРХІВУВАННЯ ДАНИХ № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РОЗДІЛ 3. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

3.1. СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ В ТЕКСТОВО МУ ДОКУМЕНТІ СИМВОЛІВ, КОЛОНОК, СПИСКІВ № 1-8

1 2 3 4 6 7 8

3.2. ТАБЛИЦІ В ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТАХ № 1-7

1 2 6 7

3.3. СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ТЕКСТОВОМУ НЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ № 2-7

2 3 7

3.4. СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ № 1-6

1 2 3 4 5 6

РОЗДІЛ 4. ОПРАЦЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА

4.1. ОПРАЦЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА № 1-5

1 2 3 4 5

4.3. РОЗМІЩЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ФАЙЛІВ В ІНТЕРНЕТІ № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ ПОДІЙНО- ТА ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

5.1. КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ № 1-4

1 2 3 4

5.2. ПОДІЇ. ОБРОБНИКИ ПОДІЙ № 1-6

1 2 3 4 5 6

5.3. КНОПКА № 1-8

1 2 4 5 6 7 8

5.4. НАПИС № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

РОЗДІЛ 6. АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ’ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ

6.1. ПОЛЕ. ВЕЛИЧИНИ, СТАЛІ І ЗМІННІ ВЕЛИЧИНИ. ВЛАСТИВОСТІ ЗМІННИХ № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

6.2. НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ № 1

1

6.3. ЛОГІЧНІ ВИРАЗИ. ЗМІННІ ЛОГІЧНОГО ТИПУ. ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ № 1-6

1 2 3 4 5 6

6.4. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6.5. ПРАПОРЦІ. ПОЛЕ З РОЗКРИВНИМ СПИСКОМ. ПЕРЕМИКАЧІ № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

6.6. ЦИКЛ З ЛІЧИЛЬНИКОМ № 1-8

1 2 3 4 5 6 8

6.7. ЦИКЛ З ПЕРЕДУМОВОЮ № 1-5

1 2 3 4 5

6.8. ВІДОБРАЖЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ № 1-4

1 2 3 4

РОЗДІЛ 7. ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ

7.1. АБСОЛЮТНІ, ВІДНОСНІ Й МІШАНІ ПОСИЛАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОРІНКИ. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОРІНКИ. ДРУКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ № 1-2

1 2

7.2. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ, СТАТИСТИЧНИХ, ЛОГІЧНИХ МАТЕМАТИЧНИХ, СТАТИСТИЧНИХ, ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА № 3

3

7.3. СТВОРЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАГРАМ РІЗНОГО ТИПУ № 5

5

7.4. УПОРЯДКОВУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. АВТОМАТИЧНІ ТА РОЗШИРЕНІ ФІЛЬТРИ № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.5. ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ. УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Практичні роботи № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Популярні ГДЗ: