ГДЗ 8 клас Інформатика Й.Я. Ривкінд 2016 

ГДЗ Інформатика 8 клас Й.Я. Ривкінд (2016 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Інформатика за 8 клас. Автори: Й.Я. Ривкінд Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

РОЗДІЛ 1. КОДУВАННЯ ДАНИХ

1.1. ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС. КОДУВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ ПРОЦЕС. КОДУВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2. КОДУВАННЯ СИМВОЛІВ

1 2 3 4 5 6 7

1.3. ДВІЙКОВЕ КОДУВАННЯ

1 2 3 4 5 6 7

РОЗДІЛ 2. АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРА

2.1. АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА

1 2 3 4 6

2.2. ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.3. ІСТОРІЯ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙ НИХ ПРОЦЕСІВ. ВИДИ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРІВ

1 2 3 4 5

2.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕ РИС ТИКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1 2 6

2.5. СТИСНЕННЯ І АРХІВУВАННЯ ДАНИХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РОЗДІЛ 3. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ

3.1. СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ В ТЕКСТОВО МУ ДОКУМЕНТІ СИМВОЛІВ, КОЛОНОК, СПИСКІВ

1 2 3 4 6 7 8

3.2. ТАБЛИЦІ В ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТАХ

1 2 6 7

3.3. СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ТЕКСТОВОМУ НЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ

2 3 7

3.4. СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

1 2 3 4 5 6

РОЗДІЛ 4. ОПРАЦЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА

4.1. ОПРАЦЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА

1 2 3 4 5

4.3. РОЗМІЩЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ФАЙЛІВ В ІНТЕРНЕТІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ ПОДІЙНО- ТА ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

5.1. КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

1 2 3 4

5.2. ПОДІЇ. ОБРОБНИКИ ПОДІЙ

1 2 3 4 5 6

5.3. КНОПКА

1 2 4 5 6 7 8

5.4. НАПИС

1 2 3 4 5 6 7

РОЗДІЛ 6. АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ’ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ

6.1. ПОЛЕ. ВЕЛИЧИНИ, СТАЛІ І ЗМІННІ ВЕЛИЧИНИ. ВЛАСТИВОСТІ ЗМІННИХ

1 2 3 4 5 6 7 8

6.2. НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

1

6.3. ЛОГІЧНІ ВИРАЗИ. ЗМІННІ ЛОГІЧНОГО ТИПУ. ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ

1 2 3 4 5 6

6.4. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6.5. ПРАПОРЦІ. ПОЛЕ З РОЗКРИВНИМ СПИСКОМ. ПЕРЕМИКАЧІ

1 2 3 4 5 6 7 8

6.6. ЦИКЛ З ЛІЧИЛЬНИКОМ

1 2 3 4 5 6 8

6.7. ЦИКЛ З ПЕРЕДУМОВОЮ

1 2 3 4 5

6.8. ВІДОБРАЖЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

1 2 3 4

РОЗДІЛ 7. ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ

7.1. АБСОЛЮТНІ, ВІДНОСНІ Й МІШАНІ ПОСИЛАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОРІНКИ. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОРІНКИ. ДРУКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ

1 2

7.2. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ, СТАТИСТИЧНИХ, ЛОГІЧНИХ МАТЕМАТИЧНИХ, СТАТИСТИЧНИХ, ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА

3

7.3. СТВОРЕННЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАГРАМ РІЗНОГО ТИПУ

5

7.4. УПОРЯДКОВУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. АВТОМАТИЧНІ ТА РОЗШИРЕНІ ФІЛЬТРИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.5. ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ. УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ

1 2 3 4 5 6 7

Практичні роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16