ГДЗ 8 клас Історія України О.В. Гісем, О.О. Мартинюк 2021 

ГДЗ Історія України 8 клас О.В. Гісем, О.О. Мартинюк (2021 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2021
  • Видавництво: Ранок, Харків

Розділ I. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)

§1. Українські землі в першій половині XVI ст. Люблінська унія 1569 р. № 2 - 5

2 3 4 5

§2. Соціальна структура суспільства та економічне життя на українських землях у XVI ст. № 2 - 7

2 3 4 5 6 7

§3. Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст. № 2 - 5

2 3 4 5

§4. Церковне життя в XVI ст. № 2 - 5

2 3 4 5

§5. Укладення Берестейської церковної унії № 2 - 5

2 3 4 5

§6. Церковне життя в першій половині XVII ст. № 2 - 5

2 3 4 5

§7. Культура України XVI ст. № 2 - 7

2 3 4 5 6 7

§8. Культура України першої половини XVII ст. № 2 - 6

Розділ II. Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)

§9. Поява українського козацтва та перших Січей № 2 - 6

2 3 4 5 6

§10. Виникнення Запорозької Січі та Війська Запорозького № 2 - 4

2 3 4

§11. Запорозька Січ — козацька республіка. Козацькі війни (повстання) кінця XVI ст. № 2 - 4

2 3 4

§12. Походи козаків першої чверті XVII ст. П. Конашевич-Сагайдачний № 2 - 5

2 3 4 5

§13. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст. № 2 - 7

2 3 4 5 6 7

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§14. Передумови, причини і початок Національно-визвольної війни № 2 - 4

2 3 4

§15. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр. № 2 - 6

2 3 4 5 6

§16. Українська козацька держава — Військо Запорозьке № 2 - 5

2 3 4 5

§17. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр. № 2 - 7

§18. Українська козацька держава в системі міжнародних відносин № 2 - 4

2 3 4

§19. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр. № 2 - 6

Популярні ГДЗ: