ГДЗ 8 клас Хімія Н.М. Буринська 2008 

ГДЗ Хімія 8 клас Н.М. Буринська (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Не вказано

РОЗДІЛ 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 1. Кількість речовини. Моль № 2-7

2 3 4 5 6 7

§ 2. Молярна маса № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 3. Закон об'ємних відношень газів. Молярний об'єм газу № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 4. Відносна густина газів № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук

§ 5. Оксиди № 1-6

1 2 4 5 6

§ 6. Властивості оксидів № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 7. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 9. Хімічні властивості кислот № 2-10

2 3 4 5 7 8 9 10

§ 10. Хлоридна кислота і хлороводень № 3-10

3 4 5 6 7 8 9 10

§ 11. Основи № 4-14

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 12. Амфотерні гідроксиди й оксиди № 2-6

2 3 4 5 6

§ 13. Солі № 1-5

1 2 3 5

§ 14. Хімічні властивості солей № 2-11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 15. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей № 1-4

1 2 3 4

§ 16. Класифікація неорганічних речовин. Узагальнення знань № 1-13

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РОЗДІЛ 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

§ 18. Поняття про лужні метали № 4-11

4 5 6 7 8 9 10 11

§ 19. Поняття про галогени № 2-11

2 3 6 7 8 9 10 11

§ 21. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва № 2-13

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 23. Склад атомних ядер. Ізотопи № 2-12

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

§ 25. Будова електронної оболонки атома № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 26. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів № 5-18

§ 27. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома № 2-15

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

РОЗДІЛ 4. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 30. Ковалентний зв'язок № 5-12

5 7 8 9 10 11 12

§ 31. Йонний зв'язок № 3-13

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 33. Валентність і ступінь окиснення елементів № 2-9

2 3 4 5 6 7 8 9

Популярні ГДЗ: