ГДЗ 8 клас Хімія Н.М. Буринська 2008 

ГДЗ Хімія 8 клас Н.М. Буринська (2008 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 8 клас. Автори: Н.М. Буринська Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

РОЗДІЛ 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 1. Кількість речовини. Моль

2 3 4 5 6 7

§ 2. Молярна маса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 3. Закон об'ємних відношень газів. Молярний об'єм газу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 4. Відносна густина газів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук

§ 5. Оксиди

1 2 4 5 6

§ 6. Властивості оксидів

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 7. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 9. Хімічні властивості кислот

2 3 4 5 7 8 9 10

§ 10. Хлоридна кислота і хлороводень

3 4 5 6 7 8 9 10

§ 11. Основи

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 12. Амфотерні гідроксиди й оксиди

2 3 4 5 6

§ 13. Солі

1 2 3 5

§ 14. Хімічні властивості солей

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 15. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей

1 2 3 4

§ 16. Класифікація неорганічних речовин. Узагальнення знань

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РОЗДІЛ 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

§ 18. Поняття про лужні метали

4 5 6 7 8 9 10 11

§ 19. Поняття про галогени

2 3 6 7 8 9 10 11

§ 21. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 23. Склад атомних ядер. Ізотопи

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

§ 25. Будова електронної оболонки атома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 26. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів

§ 27. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

РОЗДІЛ 4. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 30. Ковалентний зв'язок

5 7 8 9 10 11 12

§ 31. Йонний зв'язок

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 33. Валентність і ступінь окиснення елементів

2 3 4 5 6 7 8 9