ГДЗ 8 клас Хімія О.Г. Ярошенко 2008 

ГДЗ Хімія 8 клас О.Г. Ярошенко (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Не вказано

Повторення основних питань курсу Хімії 7 класу № 1-23

Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 1. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро № 5

5

§ 2. Молярна маса. Обчислення молярної маси, маси і кількості речовини за хімічною формулою № 2-6

2 3 4 5 6

§ 3. Молярний об’єм газів. Обчислення газу за нормальних умов № 1-4

1 2 3 4

§ 4. Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів № 1-5

1 2 4 5

§ 5. Розрахунки за хімічними формулами № 1-2

1 2

§ 6. Обчислення з використанням числа Авогадро № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

§ 7. Поняття про оксиди № 1-7

1 3 4 5 6 7

§ 8. Поняття про кислоти № 3-4

3 4

§ 9. Здатність металів витискувати водень із кислот. Витискувальний ряд металів № 2

2

§ 10. Поняття про солі № 2-5

2 3 4 5

§ 11. Поняття про основи № 1-4

1 2 3 4

§ 12. Взаємодія оксидів із водою. Гідрати оксидів № 1-5

1 3 4 5

§ 13. Загальні властивості оксидів. Класифікація оксидів № 3-6

3 4 5 6

§ 14. Оксиди в природі. Використання оксидів № 3-4

3 4

§ 15. Класифікація кислот. Загальні хімічні властивості кислот № 2-5

2 3 5

§ 16. Добування хлоридної кислоти та її властивості № 2-4

2 3 4

§ 17. Хімічні властивості основ № 3-6

3 5 6

§ 18. Поняття про амфотерні гідроксиди. Використання основ № 2-3

2 3

§ 19. Хімічні властивості солей № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 21. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і солей № 1-5

1 2 4 5

§ 22. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук № 2-5

2 3 4 5

§ 23. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, обєму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції № 1-5

1 2 3 4 5

Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва. Будова атома

§ 26. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів № 3

3

§ 27. Поняття про лужні метали № 5-7

5 6 7

§ 28. Поняття про галогени та інертні гази № 1-5

1 2 3 4 5

§ 29. Періодичний закон Д.І.Менделеєва № 4

4

§ 30. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва № 3-5

3 5

§ 31. Будова атома. Склад атомних ядер № 5-6

5 6

§ 32. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи № 2

2

§ 34. Будова електронних оболонок атомів. Поняття про радіус атома № 3-5

3 4 5

§ 35. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів. Електронні та графічні електронні формули атомів № 3-5

3 4 5

§ 36. Взаємозв’язок між розміщенням у періодичній системі та їхніми властивостями № 4

4

§ 37. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома № 2-5

2 5

Тема 4. Хімічний зв’язок електронних оболонок атомів

§ 40. Поняття про хімічний звязок та електронегативність елементів № 3-5

3 4 5

§ 41. Хімічний зв’язок і будова електронних оболонок атомів № 1-4

1 2 3 4

§ 42. Ковалентний зв’язок, його види № 3-4

3 4

§ 43. Йонний зв’язок. Кристалічні гратки № 1-4

1 3 4

§ 44. Ступінь окиснення № 1-5

1 2 3 4 5

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Практична робота № 1 № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Практична робота № 2 № 1-11

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

ЛАБАРАТОРНІ ДОСЛІДИ

До § 9 № 1

1

До § 16 № 2

2

До § 17 № 3-6

3 4 5 6

До § 19 № 7-9

7 8 9

До § 36 № 10

10

Популярні ГДЗ: