ГДЗ 8 клас Хімія О.Г. Ярошенко 2016 

ГДЗ Хімія 8 клас О.Г. Ярошенко (2016 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Не вказано

Повторення

§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула № 1-5

1 2 3 4 5

§ 2. Фізичні і хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій № 7-9

7 8 9

§ 3. Поняття про розчини. Масова частка розчиненої в розчині речовини № 10-16

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома

§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів № 17

17

§ 5. Поняття про родину лужних хімічних елементі № 19-22

§ 6. Поняття про галогени та інертні елементи № 23-25

23 24 25

§ 8. Структура періодичної системи хімічних елементів № 26-28

26 27 28

§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне числа № 29-30

29 30

§ 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону № 33

33

§ 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні № 36-37

36 37

§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома № 1-7

1 2 4 5 6 7

§ 13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Електронні формули атомів № 39-41

39 40 41

§ 14. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 42-43

42 43

§ 15. Періодична система хімічних елементів з позицій теорії будови атома № 44-46

44 45 46

§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній система та будовою атома № 47-50

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 18. Природа хімічного зв’язку та електронегативність елементів № 52-56

§ 19. Ковалентний зв’язок, його утворення та види № 57-59

57 58 59

§ 20. Йони. Йонний зв’язок, його утворення № 61-64

§ 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою № 65-68

§ 22. Кристалічні ґратки № 69-72

§ 23. Виконання завдань різної складності № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро № 73-74

73 74

§ 25. Молярна маса № 75-80

§ 26. Молярний об'єм газів № 81-84

§ 27. Відносна густина газів № 4-8

4 5 6 7 8

§ 28. Взаємозв'язок між фізичними величинами № 89-90

89 90

§ 29. Виконання завдань різного рівня складності № 1-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 30. Поняття про оксиди № 5-97

5 6 7 8 91 93 94 95 96 97

§ 31. Склад і номенклатура основ № 6-100

§ 32. Поняття про кислоти № 6-106

§ 33. Здатність металів витискувати водень із кислот № 107-111

§ 34. Поняття про солі № 112-118

§ 35. Взаємодія оксидів з водою, дія на індекатори утворених продуктів реакції № 1-123

§ 36. Загальні хімічні властивості оксидів № 125-130

§ 37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції № 131

131

§ 38. Хімічні властивості основ № 136-140

§ 40. Хімічні властивості кислот № 148-154

§ 41. Хімічні властивості середніх солей № 155-161

§ 42. Загальні способи добування неорганічних речовин № 162-165

§ 45. Експериментальні задачі № 1-11

1 2 3 4

§ 46. Залежність характеру елементів і властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів № 174-178

§ 47. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ № 179-183

§ 48. Поширеність у природі, використання середніх солей № 185-187

§ 49. Виконання комбінованих завдань № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Популярні ГДЗ: