ГДЗ 8 клас Хімія О.Г. Ярошенко 2016 

ГДЗ Хімія 8 клас О.Г. Ярошенко (2016 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 8 клас. Автори: О.Г. Ярошенко Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

Повторення

§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула

1 2 3 4 5

§ 2. Фізичні і хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій

7 8 9

§ 3. Поняття про розчини. Масова частка розчиненої в розчині речовини

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома

§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

17

§ 5. Поняття про родину лужних хімічних елементі

§ 6. Поняття про галогени та інертні елементи

23 24 25

§ 8. Структура періодичної системи хімічних елементів

26 27 28

§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне числа

29 30

§ 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону

33

§ 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні

36 37

§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома

1 2 4 5 6 7

§ 13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Електронні формули атомів

39 40 41

§ 14. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів

42 43

§ 15. Періодична система хімічних елементів з позицій теорії будови атома

44 45 46

§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній система та будовою атома

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 18. Природа хімічного зв’язку та електронегативність елементів

§ 19. Ковалентний зв’язок, його утворення та види

57 58 59

§ 20. Йони. Йонний зв’язок, його утворення

§ 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою

§ 22. Кристалічні ґратки

§ 23. Виконання завдань різної складності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро

73 74

§ 25. Молярна маса

§ 26. Молярний об'єм газів

§ 27. Відносна густина газів

4 5 6 7 8

§ 28. Взаємозв'язок між фізичними величинами

89 90

§ 29. Виконання завдань різного рівня складності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 30. Поняття про оксиди

5 6 7 8 91 93 94 95 96 97

§ 31. Склад і номенклатура основ

§ 32. Поняття про кислоти

§ 33. Здатність металів витискувати водень із кислот

§ 34. Поняття про солі

§ 35. Взаємодія оксидів з водою, дія на індекатори утворених продуктів реакції

§ 36. Загальні хімічні властивості оксидів

§ 37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

131

§ 38. Хімічні властивості основ

§ 40. Хімічні властивості кислот

§ 41. Хімічні властивості середніх солей

§ 42. Загальні способи добування неорганічних речовин

§ 45. Експериментальні задачі

1 2 3 4

§ 46. Залежність характеру елементів і властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів

§ 47. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ

§ 48. Поширеність у природі, використання середніх солей

§ 49. Виконання комбінованих завдань

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11