ГДЗ 8 клас Хімія О.В. Григорович 2016 

ГДЗ Хімія 8 клас О.В. Григорович (2016 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 8 клас. Автори: О.В. Григорович Видавництво: Ранок, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення

1 2 3

§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин

1 2 3 4

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів

1 2 3 4

§ 5. Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи

1 2 3 4 5

§ 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

1 2 3 4 5 6

§ 7. Періодична система хімічних елементів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва

1 2 3 6 7

§ 9. Атом: ядро плюс електрони

1 2 3 4

§ 10. Нукліди. Ізотопи

1 2 3 4 5 6 7

§ 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів

1 2 3 4 5 6 7

§ 14. Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

§ 15. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі й будовою атома

1 2 3 4 5

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 17. Природа хімічного зв’язку

1 2 3

§ 18. Ковалентний зв’язок

1 2 4 5 6 7 8 9

§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок

1 2 3 4 5 6 7

§ 20. Йонний зв’язок

1 2 3 4

§ 21. Ступінь окиснення елементів

1 2 3 4 5

§ 22. Застосування поняття про ступінь окиснення

1 2 3 4 5 6

§ 23. Будова твердих речовин та їхні властивості

1 2 3 4 7 8 9 10

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

1 2 3 4 5 6

§ 25. Молярна маса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 26. Молярний об’єм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 27. Відносна густина газів

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 28. Класи неорганічних сполук

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування.

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 30. Хімічні властивості оксидів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування

1 2 3 5 6 7

§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування

1 2 3 4 5

§ 35. Хімічні властивості кислот

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування

1 2 3 4 5 6

§ 38. Хімічні властивості солей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 40. Способи добування оксидів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 42. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 43. Розв’язування експериментальних задач

1 2 3 4 5 6 7