ГДЗ 8 клас Хімія О.В. Григорович 2016 

ГДЗ Хімія 8 клас О.В. Григорович (2016 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Ранок, Харків

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення № 1-3

1 2 3

§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин № 1-4

1 2 3 4

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів № 1-4

1 2 3 4

§ 5. Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи № 1-5

1 2 3 4 5

§ 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 7. Періодична система хімічних елементів № 1-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва № 1-7

1 2 3 6 7

§ 9. Атом: ядро плюс електрони № 1-4

1 2 3 4

§ 10. Нукліди. Ізотопи № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 14. Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

§ 15. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі й будовою атома № 1-5

1 2 3 4 5

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 17. Природа хімічного зв’язку № 1-3

1 2 3

§ 18. Ковалентний зв’язок № 1-9

1 2 4 5 6 7 8 9

§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 20. Йонний зв’язок № 1-4

1 2 3 4

§ 21. Ступінь окиснення елементів № 1-5

1 2 3 4 5

§ 22. Застосування поняття про ступінь окиснення № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 23. Будова твердих речовин та їхні властивості № 1-10

1 2 3 4 7 8 9 10

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 25. Молярна маса № 1-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 26. Молярний об’єм № 1-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 27. Відносна густина газів № 2-12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 28. Класи неорганічних сполук № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування. № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 30. Хімічні властивості оксидів № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування № 1-7

1 2 3 5 6 7

§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування № 1-5

1 2 3 4 5

§ 35. Хімічні властивості кислот № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 38. Хімічні властивості солей № 1-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 40. Способи добування оксидів № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 42. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук № 1-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 43. Розв’язування експериментальних задач № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Популярні ГДЗ: