ГДЗ 8 клас Хімія П.П. Попель, Л.С. Крикля 2008 

ГДЗ Хімія 8 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Не вказано

РОЗДІЛ 1. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ № 4-42

§ 1. Кількість речовини № 4-10

4 5 8 9 10

§ 2. Молярна маса № 17-24

§ 3. Молярний обєм. Закон Авогадро № 26-32

§ 4. Відносна густина газу № 35-42

РОЗДІЛ 2. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК № 44-176

§ 5. Оксиди № 44-54

§ 6. Основи № 57-59

57 59

§ 7. Кислоти № 62-70

§ 8. Солі № 73-79

§ 9. Властивості та використання оксидів № 82-89

§ 10. Розрахунки за хімічними рівняннями № 91-98

§ 11. Властивості та використання основ № 102-109

§ 12. Властивості та використання кислот № 112-119

§ 13. Амфотерні оксиди та гідроксиди № 121-125

§ 14. Властивості та використання солей № 127-134

§ 15. Способи добування оксидів № 140-145

§ 16. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів № 147-152

§ 17. Способи добування кислот № 154-158

§ 18. Способи добування солей № 162-168

§ 19. Узагальнення знань про найважливіші класи неорганічних сполук № 169-176

РОЗДІЛ 3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА № 189-261

§ 21. Періодичний закон № 189-190

§ 22. Періодична система хімічних елементів № 196-199

§ 23. Будова атома № 203-210

§ 24. Ізотопи № 212-217

§ 26. Будова електронних оболонок атомів № 228-235

§ 27. Періодичний закон та електронна будова атомів № 238-245

§ 29. Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин № 251-253

§ 30. Періодична система і хімічні властивості сполук № 255-261

РОЗДІЛ 4. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ № 268-317

§ 32. Стійкість електронних оболонок. Перетворення атомів на йони № 268-274

§ 33. Йонний зв’язок. Йонні сполуки № 277-283

§ 34. Ковалентний зв’язок № 286-287

§ 35. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронегативність атомів № 293-295

§ 36. Молекулярні речовини № 301-307

§ 37. Ступінь окиснення № 311-317

Популярні ГДЗ: