ГДЗ 8 клас Хімія П.П. Попель, Л.С. Крикля 2008 

ГДЗ Хімія 8 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля (2008 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 8 клас. Автори: П.П. Попель, Л.С. Крикля Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

РОЗДІЛ 1. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

§ 1. Кількість речовини

4 5 8 9 10

§ 2. Молярна маса

§ 3. Молярний обєм. Закон Авогадро

§ 4. Відносна густина газу

РОЗДІЛ 2. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 5. Оксиди

§ 6. Основи

57 59

§ 7. Кислоти

§ 8. Солі

§ 9. Властивості та використання оксидів

§ 10. Розрахунки за хімічними рівняннями

§ 11. Властивості та використання основ

§ 12. Властивості та використання кислот

§ 13. Амфотерні оксиди та гідроксиди

§ 14. Властивості та використання солей

§ 15. Способи добування оксидів

§ 16. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів

§ 17. Способи добування кислот

§ 18. Способи добування солей

§ 19. Узагальнення знань про найважливіші класи неорганічних сполук

РОЗДІЛ 3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

§ 21. Періодичний закон

§ 22. Періодична система хімічних елементів

§ 23. Будова атома

§ 24. Ізотопи

§ 26. Будова електронних оболонок атомів

§ 27. Періодичний закон та електронна будова атомів

§ 29. Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин

§ 30. Періодична система і хімічні властивості сполук

РОЗДІЛ 4. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

§ 32. Стійкість електронних оболонок. Перетворення атомів на йони

§ 33. Йонний зв’язок. Йонні сполуки

§ 34. Ковалентний зв’язок

§ 35. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронегативність атомів

§ 36. Молекулярні речовини

§ 37. Ступінь окиснення