ГДЗ 8 клас Хімія П.П. Попель, Л.С. Крикля 2016 

ГДЗ Хімія 8 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля (2016 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 8 клас. Автори: П.П. Попель, Л.С. Крикля Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

РОЗДІЛ 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

§ 1. Перші спроби класифікації хімічних елементів

2 3 4 5

§ 2. Періодичний закон Д.І. Менделєєва

8 9 10 11

§ 3. Періодична система хімічних елементів

§ 4. Будова атома

§ 5. Ізотопи. Сучасне формування періодичного закону

§ 6. Сучасна модель атома

§ 7. Електронна будова атомів

§ 8. Періодичний закон і електронна будова атомів

§ 9. Характеристика хімічного елемента

§ 10. Періодична система, характер елементів і властивості простих речовин

67 68 69

§ 11. Періодична система і хімічні властивості сполук

РОЗДІЛ 2. ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

§ 13. Стійкість електронних оболонок. Йони

§ 14. Йонний зв'яхок. Йонні сполуки

§ 15. Ковалентний зв'язок

§ 16. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронегативність елементів

§ 17. Речовини молекулярної та атомної будови

§ 18. Ступінь окиснення

РОЗДІЛ 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

§ 19. Кількість речовини

§ 20. Молярна маса

§ 21. Молярний об'єм. Закон Авогадро

§ 22. Відноста густина газу

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 23. Оксиди

§ 24. Основи

§ 25. Кислоти

§ 26. Солі

§ 27. Будова, властивості та використання оксидів

§ 28. Розрахунки за хімічними рівняннями

§ 29. Властивості та використання основ

§ 30. Властивості та використання кислот

§ 31. Атмосферні оксиди та гідроксиди

§ 32. Властивості використання солей

§ 33. Способи добування оксидів

§ 34. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів

§ 35. Способи добування кислот

§ 36. Способи добування солей

§ 37. Узагальнення знань про неорганічні речовини

§ 38. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами

§ 39. Неорганічні сполуки, довкіооя і людина