ГДЗ 8 клас Хімія П.П. Попель, Л.С. Крикля 2016 

ГДЗ Хімія 8 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля (2016 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Не вказано

РОЗДІЛ 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА № 2-75

§ 1. Перші спроби класифікації хімічних елементів № 2-5

2 3 4 5

§ 2. Періодичний закон Д.І. Менделєєва № 8-11

8 9 10 11

§ 3. Періодична система хімічних елементів № 16-20

§ 4. Будова атома № 21-27

§ 5. Ізотопи. Сучасне формування періодичного закону № 29-36

§ 6. Сучасна модель атома № 40-45

§ 7. Електронна будова атомів № 46-50

§ 8. Періодичний закон і електронна будова атомів № 51-59

§ 9. Характеристика хімічного елемента № 60-65

§ 10. Періодична система, характер елементів і властивості простих речовин № 67-69

67 68 69

§ 11. Періодична система і хімічні властивості сполук № 71-75

РОЗДІЛ 2. ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ № 79-127

§ 13. Стійкість електронних оболонок. Йони № 79-85

§ 14. Йонний зв'яхок. Йонні сполуки № 91-97

§ 15. Ковалентний зв'язок № 98-103

§ 16. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронегативність елементів № 106-112

§ 17. Речовини молекулярної та атомної будови № 114-117

§ 18. Ступінь окиснення № 121-127

РОЗДІЛ 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ № 130-169

§ 19. Кількість речовини № 130-139

§ 20. Молярна маса № 140-151

§ 21. Молярний об'єм. Закон Авогадро № 153-159

§ 22. Відноста густина газу № 162-169

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК № 170-324

§ 23. Оксиди № 170-178

§ 24. Основи № 179-185

§ 25. Кислоти № 186-195

§ 26. Солі № 196-204

§ 27. Будова, властивості та використання оксидів № 205-212

§ 28. Розрахунки за хімічними рівняннями № 214-222

§ 29. Властивості та використання основ № 223-233

§ 30. Властивості та використання кислот № 234-243

§ 31. Атмосферні оксиди та гідроксиди № 244-252

§ 32. Властивості використання солей № 253-264

§ 33. Способи добування оксидів № 265-272

§ 34. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів № 273-279

§ 35. Способи добування кислот № 280-285

§ 36. Способи добування солей № 286-295

§ 37. Узагальнення знань про неорганічні речовини № 296-303

§ 38. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами № 305-313

§ 39. Неорганічні сполуки, довкіооя і людина № 323-324

Популярні ГДЗ: