ГДЗ 8 клас Хімія П.П. Попель, Л.С. Крикля 2021 

ГДЗ Хімія 8 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля (2021 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2021
  • Видавництво: Академія, Київ

Розділ 1. Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів. Будова атомів

§ 1. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів стор. 12

1 2 3 4 5

§ 2. Періодичний закон стор. 16 - 17

6 7 8 9

§ 3. Періодична система хімічних елементів стор. 21 - 22

§ 4. Склад атомів стор. 26 - 27

§ 5. Сучасна модель атома стор. 34

§ 6. Електронна будова атомів стор. 40 - 41

§ 7. Радіуси атомів стор. 43

§ 8. Періодичний закон і електронна будова атомів стор. 48

§ 9. Характеристика хімічного елемента стор. 52

§ 10. Періодичний закон, хімічний характер елементів і властивості простих речовин стор. 58

§ 11. Періодичний закон і властивості складних речовин стор. 62

§ 12. Значення періодичного закону стор. 65

Розділ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини № 70 - 110

§ 13. Стійкість електронних оболонок. Йони № 70 - 80

§ 14. Йонний зв’язок. Йонні сполуки № 81 - 87

§ 15. Ковалентний зв’язок № 88 - 93

§ 16. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронегативність елементів стор. 89

94 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 17. Речовини молекулярної та атомної будови стор. 95

1 2 3 4 5 6 7 8

Розділ 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

Практичні роботи

Практична робота № 1. Дослідження фізичних властивостей речовин стор. 96

Практична робота № 2. Варіант І. Вивчення хімічних властивостей хлоридної кислоти стор. 189

Практична робота № 2. Варіант ІІ. Вивчення властивостей нікель(ІІ) сульфату стор. 190

Практична робота № 3. Варіант І. Здійснення реакцій за схемою хімічних перетворень стор. 203

Практична робота № 3. Варіант ІІ. Складання схеми хімічних перетворень і здійснення реакцій стор. 204

Популярні ГДЗ: