ГДЗ 8 клас Українська мова М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук 2008 

ГДЗ Українська мова 8 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2008 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 8 клас. Автори: М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

§ 1. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

4 5 6

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ПУНКТУАЦІЯ

§ 2. Словосполучення і речення. Члени речення. Звертання. Вставні слова

9 11 12 15 16

§ 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

§ 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень

§ 5. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Види речень за будовою

44 45 52

§ 6. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

53 54 60

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§ 7. Головні члени речення. Підмет, способи його вираження

§ 8. Простий і складений присудки

§ 9. Тире між підметом і присудком

§ 10. Другорядні члени речення. Означення

§ 11. Прикладка як різновид означення

§ 12. Додаток

§ 13. Обставина. Види обставин

§ 14. Порівняльний зворот

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

§ 15. Односкладні речення. Означено-особове речення

§ 16. Неозначено-особове й узагальнено-особове речення

§ 17. Безособове речення

§ 18. Називне речення

§ 19. Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 20. Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів

§ 21. Однорідні й неоднорідні означення

§ 22. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)

§ 23. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені

§ 24. Вставні слова

§ 25. Вставні словосполучення і речення

§ 26. Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 27. Поняття про відокремлення

§ 28. Відокремлені означення

§ 29. Відокремлені прикладки

§ 30. Відокремлені обставини

§ 31. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях із відокремленими членами

§ 32. Відокремлені уточнювальні додатки та обставини

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ