ГДЗ 8 клас Українська мова М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук 2008 

ГДЗ Українська мова 8 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Освіта, Київ

ВСТУП № 4-6

§ 1. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу № 4-6

4 5 6

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ПУНКТУАЦІЯ № 9-25

§ 2. Словосполучення і речення. Члени речення. Звертання. Вставні слова № 9-16

9 11 12 15 16

§ 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог № 18-25

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ № 30-60

§ 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень № 30-39

§ 5. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Види речень за будовою № 44-52

44 45 52

§ 6. Порядок слів у реченні. Логічний наголос № 53-60

53 54 60

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ № 61-155

§ 7. Головні члени речення. Підмет, способи його вираження № 61-70

§ 8. Простий і складений присудки № 74-82

§ 9. Тире між підметом і присудком № 84-90

§ 10. Другорядні члени речення. Означення № 95-104

§ 11. Прикладка як різновид означення № 106-113

§ 12. Додаток № 119-123

§ 13. Обставина. Види обставин № 129-138

§ 14. Порівняльний зворот № 141-155

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ № 158-204

§ 15. Односкладні речення. Означено-особове речення № 158-161

§ 16. Неозначено-особове й узагальнено-особове речення № 164-171

§ 17. Безособове речення № 175-182

§ 18. Називне речення № 184-187

§ 19. Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні № 194-204

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ № 207-237

§ 20. Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів № 207-208

§ 21. Однорідні й неоднорідні означення № 215-222

§ 22. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами № 228-237

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ) № 240-279

§ 23. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені № 240-246

§ 24. Вставні слова № 248-258

§ 25. Вставні словосполучення і речення № 262-267

§ 26. Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях № 272-279

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ № 281-355

§ 27. Поняття про відокремлення № 281-283

§ 28. Відокремлені означення № 288-294

§ 29. Відокремлені прикладки № 303-312

§ 30. Відокремлені обставини № 316-323

§ 31. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях із відокремленими членами № 329-339

§ 32. Відокремлені уточнювальні додатки та обставини № 349-355

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ № 364-376

Популярні ГДЗ: