ГДЗ 8 клас Українська мова О.М. Авраменко, Т.В. Борисюк, О.М. Почтаренко 2016 

ГДЗ Українська мова 8 клас О.М. Авраменко, Т.В. Борисюк, О.М. Почтаренко (2016 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Грамота, Київ

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. МОВА — НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ № 2

2

§ 2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 2-7

2 5 6 7

§ 3. ФРАЗЕОЛОГІЯ № 2-7

2 4 5 6 7

§ 4. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ № 2-7

2 3 4 5 6 7

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

§ 6. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ № 2-5

2 3 4 5

§ 7. ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ № 2-7

2 3 4 5 6 7

§ 8. РЕЧЕННЯ № 2-7

2 3 4 6 7

§ 9. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ № 2

2

§ 10. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПІДМЕТ № 2-7

2 3 5 7

§ 11. ПРИСУДОК № 2-5

2 3 4 5

§ 12. ОЗНАЧЕННЯ № 2-7

2 3 4 5 6 7

§ 13. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ НА ОСНОВІ ПОЧУТОГО № 2-3

2 3

§ 14. ПРИКЛАДКА ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ № 2-7

2 3 5 7

§ 15. ДОДАТОК № 2-6

2 3 4 5 6

§ 16. ОБСТАВИНА № 2-7

2 3 5 7

§ 18. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ № 2-7

2 3 4 5 7

§ 19. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ № 1-6

1 2 3 4 6

§ 20. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ № 2-6

2 3 4 6

§ 21. УСНИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ № 3-6

3 4 6

§ 22. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ № 5-6

5 6

§ 23. НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ № 1-5

1 3 4 5

§ 24. ПОВНІ І НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ № 3-6

3 5 6

§ 26. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ № 2-5

2 5

§ 27. ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ № 2-5

2 3 5

§ 29. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ № 2-6

2 3 4 6

§ 30. ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ Й ПОШИРЕНІ № 2-5

2 3 4 5

§ 32. ВСТАВНІ СЛОВА № 2

2

§ 33. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАВНИХ СЛОВАХ № 1-5

1 2 4 5

§ 35. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ № 4-6

4 5 6

§ 36. ВІДОКРЕМЛЕННЯ УЗГОДЖЕНИХ ОЗНАЧЕНЬ № 2-7

2 3 4 5 6 7

§ 39. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПРИКЛАДОК № 2

2

§ 40. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПРИКЛАДОК (ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ) № 2-7

2 4 5 6 7

§ 42. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОБСТАВИНИ № 2-4

2 3 4

§ 43. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОБСТАВИНИ (ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ) № 2-7

2 4 7

§ 45. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДОДАТКІВ № 2-5

2 3 5

§ 46. УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ № 2-4

2 4

§ 48. РОЗБІР УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ № 2-4

2 4

§ 49. СИНТАКСИС ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ № 2-3

2 3

Популярні ГДЗ: