ГДЗ 8 клас Українська мова О.М. Авраменко, Т.В. Борисюк, О.М. Почтаренко 2016 

ГДЗ Українська мова 8 клас О.М. Авраменко, Т.В. Борисюк, О.М. Почтаренко (2016 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 8 клас. Автори: О.М. Авраменко, Т.В. Борисюк, О.М. Почтаренко Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. МОВА — НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ

2

§ 2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

2 5 6 7

§ 3. ФРАЗЕОЛОГІЯ

2 4 5 6 7

§ 4. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ

2 3 4 5 6 7

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

§ 6. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

2 3 4 5

§ 7. ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

2 3 4 5 6 7

§ 8. РЕЧЕННЯ

2 3 4 6 7

§ 9. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ

2

§ 10. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПІДМЕТ

2 3 4 7

§ 11. ПРИСУДОК

2 3 4 5

§ 12. ОЗНАЧЕННЯ

2 3 4 5 6 7

§ 13. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ НА ОСНОВІ ПОЧУТОГО

2 3

§ 14. ПРИКЛАДКА ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ

2 3 5 7

§ 15. ДОДАТОК

2 3 4 5 6

§ 16. ОБСТАВИНА

2 3 5 7

§ 18. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

2 3 4 5 7

§ 19. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

1 2 3 4 6

§ 20. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

2 3 4 6

§ 21. УСНИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ

3 4 6

§ 22. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

5 6

§ 23. НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ

1 3 4 5

§ 24. ПОВНІ І НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

3 5 6

§ 26. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

2 5

§ 27. ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ

2 3 5

§ 29. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

2 3 4 6

§ 30. ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ Й ПОШИРЕНІ

2 3 4 5

§ 32. ВСТАВНІ СЛОВА

2

§ 33. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАВНИХ СЛОВАХ

1 2 4 5

§ 35. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ

4 5 6

§ 36. ВІДОКРЕМЛЕННЯ УЗГОДЖЕНИХ ОЗНАЧЕНЬ

2 3 4 5 6 7

§ 39. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПРИКЛАДОК

2

§ 40. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПРИКЛАДОК (ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ)

2 4 5 6 7

§ 42. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОБСТАВИНИ

2 3 4

§ 43. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОБСТАВИНИ (ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ)

2 4 7

§ 45. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДОДАТКІВ

2 3 5

§ 46. УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

2 4

§ 48. РОЗБІР УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ

2 4

§ 49. СИНТАКСИС ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

2 3