ГДЗ 8 клас Українська мова О.М. Авраменко, Т.В. Борисюк, О.М. Почтаренко 2021 

ГДЗ Українська мова 8 клас О.М. Авраменко, Т.В. Борисюк, О.М. Почтаренко (2021 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2021
  • Видавництво: Грамота, Київ

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО стор. 4 - 19

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу стор. 4 - 5

§ 2. Лексикологія стор. 6 - 9

§ 3. Фразеологія стор. 10 - 13

§ 4. Основні правила правопису стор. 14 - 17

§ 5. Розвиток мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю стор. 18 - 19

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ стор. 20 - 191

§ 6. Словосполучення стор. 20 - 23

§ 7. Види словосполучень стор. 24 - 27

§ 8. Речення стор. 28 - 31

§ 9. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол стор. 32 - 33

§ 10. Двоскладне речення. Підмет стор. 34 - 37

§ 11. Присудок стор. 38 - 42

§ 12. Означення стор. 43 - 46

§ 13. Розвиток мовлення. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням) стор. 47 - 48

§ 14. Прикладка як різновид означення стор. 49 - 52

§ 15. Додаток стор. 53 - 56

§ 16. Обставина стор. 57 - 61

§ 17. Розвиток мовлення. Опис місцевості. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі стор. 62 - 63

§ 18. Односкладні речення. Означено-особові речення стор. 64 - 67

§ 19. Неозначено-особові речення стор. 68 - 72

§ 20. Узагальнено-особові речення стор. 73 - 76

§ 21. Розвиток мовлення. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі стор. 77 - 78

§ 22. Безособові речення стор. 79 - 83

§ 23. Називні речення стор. 84 - 87

§ 24. Повні й неповні речення стор. 88 - 91

§ 25. Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі стор. 92 - 93

§ 26. Однорідні члени речення стор. 94 - 97

§ 27. Однорідні й неоднорідні означення стор. 98 - 101

§ 28. Розвиток мовлення. Опис пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі стор. 102 - 103

§ 29. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами стор. 104 - 107

§ 30. Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки в реченнях із звертанням стор. 108 - 111

§ 31. Розвиток мовлення. Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі стор. 112 - 113

§ 32. Вставні слова (словосполучення, речення) стор. 114 - 117

§ 33. Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях) стор. 118 - 121

§ 34. Розвиток мовлення. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі стор. 122 - 123

§ 35. Поняття про відокремлення. Розділові знаки при відокремлених членах речення стор. 124 - 128

§ 36. Відокремлення узгоджених означень стор. 129 - 132

§ 37. Відокремлення неузгоджених означень стор. 133 - 136

§ 38. Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі стор. 137 - 138

§ 39. Відокремлення прикладок стор. 139 - 142

§ 40. Відокремлення прикладок (поглиблення знань) стор. 143 - 146

§ 41. Розвиток мовлення. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням стор. 147 - 148

§ 42. Відокремлення обставин стор. 149 - 152

§ 43. Відокремлення обставин (поглиблення знань) стор. 153 - 156

§ 44. Розвиток мовлення. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки стор. 157 - 158

§ 45. Відокремлення додатків стор. 159 - 162

§ 46. Уточнювальні члени речення стор. 163 - 166

§ 47. Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі стор. 167 - 168

§ 48. Розбір ускладненого речення стор. 169 - 172

§ 49. Синтаксис простого речення (повторення) стор. 173 - 177

§ 50. Розвиток мовлення. Діалог дискусійного характеру, пов’язаний із життєвим досвідом стор. 178 - 179

Популярні ГДЗ: