ГДЗ 8 клас Українська мова О.М. Данилевська 2016 

ГДЗ Українська мова 8 клас О.М. Данилевська (2016 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Оріон, Київ

ВСТУП

1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу № 4-8

4 5 6 7 8

Тема 1. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

2. Розвиток мовлення. Повторення вивченого матеріалу про текст № 4-7

4 7

3. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення № 7

7

4. Повторення вивченого з лексикології та фразеології № 2-11

2 3 4 5 6 7 8 11

5. Повторення вивченого із морфології № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Найскладніші орфограми в частинах мови № 1-6

1 2 3 4 5 6

7. Основні правила пунктуації № 2-7

2 3 4 5 6 7

8. Розвиток мовлення. Розмаїття текстів за жанрами № 1-5

1 5

9. Узагальнення № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

10. Словосполучення № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

11. Мовностилістичні поради з уживання словосполучень № 1-8

1 2 6 7 8

12. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про стилі мови № 1-7

1 2 5 7

13. Речення. Різновиди речень за метою висловлення та інтонацією № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

14. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

15. Підмет як головний член речення № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

16. Присудок як головний член речення № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

17. Тире між підметом і присудком № 2-8

2 3 4 5 6 7 8

18. Розвиток мовлення. Опис місцевості як елемент розповідного тексту № 1-6

1 6

19. Другорядні члени речення № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

20. Означення. Прикладка як різновид означення № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

21. Правопис прикладок № 1-7

1 2 4 5 6 7

22. Додаток № 2-8

2 3 4 5 6 7 8

23. Обставина № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

24. Порівняльний зворот. Розділові знаки в реченнях із порівняльним зворотом № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

25-26. Розвиток мовлення. Опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень № 1-8

1 4 7 8

27. Узагальнення № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 3. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

28. Односкладні речення № 1-6

1 2 3 4 5 6

29. Односкладні дієслівні речення № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

30. Односкладні безособові речення № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

31. Розвиток мовлення. Односкладні речення в текстах різних стилів. Ділові папери № 5

5

32. Односкладні називні речення № 2-9

2 3 4 6 7 8 9

33. Синонімія односкладних і двоскладних речень № 1-8

1 2 3 4 5 6 8

35. Повні і неповні речення № 2-9

2 3 4 5 8 9

37. Узагальнення № 2-8

2 3 4 6 7 8

Тема 4. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЗВЕРТАННЯМ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

38. Поняття про однорідні члени речення № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

39. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

40. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

41. Розвиток мовлення. Складання текстівок до зображень пам’яток архітектури, історії та культури № 6

6

42. Однорідні і неоднорідні означення № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

43. Речення зі звертанням № 1-8

1 2 3 5 6 8

44. Мовностилістичні поради з уживання звертань № 1-8

1 3 4 5 6 7 8

45. Розвиток мовлення. Інтерв’ю. Складання запитань інтерв’ю для шкільної газети № 3-4

3 4

46. Речення зі вставними словами та словосполученнями № 1-6

1 2 3 5 6

49. Узагальнення № 3-6

3 4 5 6

Тема 5. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

50-51. Відокремлені означення. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями № 1-10

1 2 3 4 5 7 8 9 10

52-53. Відокремлені прикладки. Розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками № 2-9

2 4 5 6 7 8 9

56-57. Відокремлені обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення № 3-8

3 5 6 7 8

58. Відокремлені додатки № 2-5

2 3 4 5

59. Розвиток мовлення. Особливості побудови оповідання. Складання оповідання за поданим сюжетом № 2-3

2 3

60. Узагальнення № 1-6

1 2 3 4 5 6

Тема 6. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ

61. Синтаксис словосполучення № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

62. Класифікація речень № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

63. Синоніміка простих речень № 1-8

1 2 3 5 6 7 8

64. Виражальні можливості ускладнених речень № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

65. Подорож до Королівства Синтаксису та Пунктуації: підсумковий урок-гра № 1-6

1 2 3 4 5 6

Популярні ГДЗ: