ГДЗ 8 клас Українська мова О.М. Данилевська (2016 рік) 

ГДЗ Українська мова 8 клас О.М. Данилевська (2016 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 8 клас. Автори: О.М. Данилевська Видавництво: Оріон, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу

   4 5 6 7 8
 • Тема 1. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  • 2. Розвиток мовлення. Повторення вивченого матеріалу про текст

   4 7
  • 3. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення

   7
  • 4. Повторення вивченого з лексикології та фразеології

   2 3 4 5 6 7 8 11
  • 5. Повторення вивченого із морфології

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 6. Найскладніші орфограми в частинах мови

   1 2 3 4 5 6
  • 7. Основні правила пунктуації

   2 3 4 5 6 7
  • 8. Розвиток мовлення. Розмаїття текстів за жанрами

   1 5
  • 9. Узагальнення

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

  • 10. Словосполучення

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
  • 11. Мовностилістичні поради з уживання словосполучень

   1 2 6 7 8
  • 12. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про стилі мови

   1 2 5 7
  • 13. Речення. Різновиди речень за метою висловлення та інтонацією

   1 2 3 4 5 6 7 8
  • 14. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення

   1 2 3 4 5 6 7 8
  • 15. Підмет як головний член речення

   1 2 3 4 5 6 7
  • 16. Присудок як головний член речення

   1 2 3 4 5 6 7 8
  • 17. Тире між підметом і присудком

   2 3 4 5 6 7 8
  • 18. Розвиток мовлення. Опис місцевості як елемент розповідного тексту

   1 6
  • 19. Другорядні члени речення

   1 2 3 4 5 6 7
  • 20. Означення. Прикладка як різновид означення

   1 2 3 4 5 6 7 8
  • 21. Правопис прикладок

   1 2 4 5 6 7
  • 22. Додаток

   2 3 4 5 6 7 8
  • 23. Обставина

   1 2 3 4 5 6 7 8
  • 24. Порівняльний зворот. Розділові знаки в реченнях із порівняльним зворотом

   1 2 3 4 5 6 7 8
  • 25-26. Розвиток мовлення. Опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень

   1 4 7 8
  • 27. Узагальнення

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Тема 3. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

  • 28. Односкладні речення

   1 2 3 4 5 6
  • 29. Односкладні дієслівні речення

   1 2 3 4 5 6 7
  • 30. Односкладні безособові речення

   1 2 3 4 5 6 7 8
  • 31. Розвиток мовлення. Односкладні речення в текстах різних стилів. Ділові папери

   5
  • 32. Односкладні називні речення

   2 3 4 6 7 8 9
  • 33. Синонімія односкладних і двоскладних речень

   1 2 3 4 5 6 8
  • 35. Повні і неповні речення

   2 3 4 5 8 9
  • 37. Узагальнення

   2 3 4 6 7 8
 • Тема 4. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЗВЕРТАННЯМ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

  • 38. Поняття про однорідні члени речення

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 39. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

   1 2 3 4 5 6 7 8
  • 40. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

   1 2 3 4 5 6 7
  • 41. Розвиток мовлення. Складання текстівок до зображень пам’яток архітектури, історії та культури

   6
  • 42. Однорідні і неоднорідні означення

   1 2 3 4 5 6 7
  • 43. Речення зі звертанням

   1 2 3 5 6 8
  • 44. Мовностилістичні поради з уживання звертань

   1 3 4 5 6 7 8
  • 45. Розвиток мовлення. Інтерв’ю. Складання запитань інтерв’ю для шкільної газети

   3 4
  • 46. Речення зі вставними словами та словосполученнями

   1 2 3 5 6
  • 49. Узагальнення

   3 4 5 6
 • Тема 5. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

  • 50-51. Відокремлені означення. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями

   1 2 3 4 5 7 8 9 10
  • 52-53. Відокремлені прикладки. Розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками

   2 4 5 6 7 8 9
  • 56-57. Відокремлені обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення

   3 5 6 7 8
  • 58. Відокремлені додатки

   2 3 4 5
  • 59. Розвиток мовлення. Особливості побудови оповідання. Складання оповідання за поданим сюжетом

   2 3
  • 60. Узагальнення

   1 2 3 4 5 6
 • Тема 6. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ

  • 61. Синтаксис словосполучення

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  • 62. Класифікація речень

   1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
  • 63. Синоніміка простих речень

   1 2 3 5 6 7 8
  • 64. Виражальні можливості ускладнених речень

   1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 65. Подорож до Королівства Синтаксису та Пунктуації: підсумковий урок-гра

   1 2 3 4 5 6