ГДЗ 8 клас Українська мова О.М. Данилевська 2016 

ГДЗ Українська мова 8 клас О.М. Данилевська (2016 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 8 клас. Автори: О.М. Данилевська Видавництво: Оріон, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу

4 5 6 7 8

Тема 1. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

2. Розвиток мовлення. Повторення вивченого матеріалу про текст

4 7

3. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення

7

4. Повторення вивченого з лексикології та фразеології

2 3 4 5 6 7 8 11

5. Повторення вивченого із морфології

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Найскладніші орфограми в частинах мови

1 2 3 4 5 6

7. Основні правила пунктуації

2 3 4 5 6 7

8. Розвиток мовлення. Розмаїття текстів за жанрами

1 5

9. Узагальнення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

10. Словосполучення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

11. Мовностилістичні поради з уживання словосполучень

1 2 6 7 8

12. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про стилі мови

1 2 5 7

13. Речення. Різновиди речень за метою висловлення та інтонацією

1 2 3 4 5 6 7 8

14. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення

1 2 3 4 5 6 7 8

15. Підмет як головний член речення

1 2 3 4 5 6 7

16. Присудок як головний член речення

1 2 3 4 5 6 7 8

17. Тире між підметом і присудком

2 3 4 5 6 7 8

18. Розвиток мовлення. Опис місцевості як елемент розповідного тексту

1 6

19. Другорядні члени речення

1 2 3 4 5 6 7

20. Означення. Прикладка як різновид означення

1 2 3 4 5 6 7 8

21. Правопис прикладок

1 2 4 5 6 7

22. Додаток

2 3 4 5 6 7 8

23. Обставина

1 2 3 4 5 6 7 8

24. Порівняльний зворот. Розділові знаки в реченнях із порівняльним зворотом

1 2 3 4 5 6 7 8

25-26. Розвиток мовлення. Опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень

1 4 7 8

27. Узагальнення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 3. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

28. Односкладні речення

1 2 3 4 5 6

29. Односкладні дієслівні речення

1 2 3 4 5 6 7

30. Односкладні безособові речення

1 2 3 4 5 6 7 8

31. Розвиток мовлення. Односкладні речення в текстах різних стилів. Ділові папери

5

32. Односкладні називні речення

2 3 4 6 7 8 9

33. Синонімія односкладних і двоскладних речень

1 2 3 4 5 6 8

35. Повні і неповні речення

2 3 4 5 8 9

37. Узагальнення

2 3 4 6 7 8

Тема 4. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЗВЕРТАННЯМ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

38. Поняття про однорідні члени речення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

39. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

1 2 3 4 5 6 7 8

40. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

1 2 3 4 5 6 7

41. Розвиток мовлення. Складання текстівок до зображень пам’яток архітектури, історії та культури

6

42. Однорідні і неоднорідні означення

1 2 3 4 5 6 7

43. Речення зі звертанням

1 2 3 5 6 8

44. Мовностилістичні поради з уживання звертань

1 3 4 5 6 7 8

45. Розвиток мовлення. Інтерв’ю. Складання запитань інтерв’ю для шкільної газети

3 4

46. Речення зі вставними словами та словосполученнями

1 2 3 5 6

49. Узагальнення

3 4 5 6

Тема 5. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

50-51. Відокремлені означення. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями

1 2 3 4 5 7 8 9 10

52-53. Відокремлені прикладки. Розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками

2 4 5 6 7 8 9

56-57. Відокремлені обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення

3 5 6 7 8

58. Відокремлені додатки

2 3 4 5

59. Розвиток мовлення. Особливості побудови оповідання. Складання оповідання за поданим сюжетом

2 3

60. Узагальнення

1 2 3 4 5 6

Тема 6. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ

61. Синтаксис словосполучення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

62. Класифікація речень

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

63. Синоніміка простих речень

1 2 3 5 6 7 8

64. Виражальні можливості ускладнених речень

1 2 3 4 5 6 7 8 9

65. Подорож до Королівства Синтаксису та Пунктуації: підсумковий урок-гра

1 2 3 4 5 6