ГДЗ 8 клас Українська мова О.П. Глазова 2016 

ГДЗ Українська мова 8 клас О.П. Глазова (2016 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 8 клас. Автори: О.П. Глазова Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

1. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

3 5 6 7 9 10 16

Повторення та узагальнення вивченого

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Основні правила правопису

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення

5. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

6. Речення прості та складні

7. Речення двоскладні і односкладні

Просте двоскладне речення

8. Способи вираження підмета

9. Способи вираження присудка

10. Іменний складений присудок

11. Тире між підметом і присудком

12. Узгодження головних членів речення

13. Речення непоширені і поширені

14. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

15. Означення

16. Прикладка як різновид означення

17. Додаток

18. Обставина. Види обставини за значенням

19. Порівняльний зворот

Просте односкладне речення

20. Означено-особові речення

21. Неозначено-особові речення

22. Узагальнено-особові речення

23. Безособові речення

24. Називні речення

25. Односкладні речення як частини складного речення

26. Повні й не повні речення. Тире в неповних реченнях

27. Незакінчені речення

Просте ускладнене речення

28. Однорідні члени зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком

29. Речення з кількома рядами однорідних членів

30. Однорідні й неоднорідні означення

31. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

32. Звертання. Розділові знаки при звертанні

33. Вставні слова, словосполучення і речення

34. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення

35. Відокремлені прикладки

36. Відокремлені обставини

37. Відокремлені додатки

38. Уточнювальні члени речення