ГДЗ 8 клас Українська мова О.П. Глазова 2016 

ГДЗ Українська мова 8 клас О.П. Глазова (2016 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Освіта, Київ

ВСТУП № 3-16

1. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу № 3-16

3 5 6 7 9 10 16

Повторення та узагальнення вивченого № 19-60

2. Лексикологія № 19-36

3. Фразеологія № 37-50

4. Основні правила правопису № 54-60

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення № 61-101

5. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова № 61-82

6. Речення прості та складні № 83-93

7. Речення двоскладні і односкладні № 96-101

Просте двоскладне речення № 99-230

8. Способи вираження підмета № 99-111

9. Способи вираження присудка № 112-123

10. Іменний складений присудок № 124-136

11. Тире між підметом і присудком № 137-164

12. Узгодження головних членів речення № 166-173

13. Речення непоширені і поширені № 174-177

14. Порядок слів у реченні. Логічний наголос № 178-182

15. Означення № 183-194

16. Прикладка як різновид означення № 195-203

17. Додаток № 204-211

18. Обставина. Види обставини за значенням № 212-218

19. Порівняльний зворот № 219-230

Просте односкладне речення № 231-297

20. Означено-особові речення № 231-244

21. Неозначено-особові речення № 245-253

22. Узагальнено-особові речення № 254-261

23. Безособові речення № 262-270

24. Називні речення № 271-281

25. Односкладні речення як частини складного речення № 282-285

26. Повні й не повні речення. Тире в неповних реченнях № 286-294

27. Незакінчені речення № 295-297

Просте ускладнене речення № 298-479

28. Однорідні члени зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком № 298-306

29. Речення з кількома рядами однорідних членів № 307-323

30. Однорідні й неоднорідні означення № 324-333

31. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами № 334-349

32. Звертання. Розділові знаки при звертанні № 350-379

33. Вставні слова, словосполучення і речення № 380-395

34. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення № 396-411

35. Відокремлені прикладки № 412-421

36. Відокремлені обставини № 422-438

37. Відокремлені додатки № 439-445

38. Уточнювальні члени речення № 446-479

Популярні ГДЗ: