ГДЗ 8 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецова (2008 рік) 

ГДЗ Українська мова 8 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецова (2008 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 8 клас. Автори: О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецова Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • Мова - це найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу

   3 4 5 7
  • Повторення выдомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення

   10 11 12
 • ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  • § 1. Словосполучення та речення. Члени речення

   13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26
  • § 2. Звертання. Вставні слова

   31 32 33 36 37 38
  • § 3. Просте і складне речення

   45 46 47
  • § 4. Пряма мова. Діалог

   52 53 57
 • СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

  • § 5. Словосполучення. Будова словосполучень. Види словосполучень за способами вираження головного слова

   58 59 60 62
  • § 6. Види речення за метою висловлювання. Окличні речення

   65 66
  • § 7. Речення прості і складні

   69 70 71 74 75
  • § 8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

   78 86
 • СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

  • § 9. Головні члени речення

   88 90 91 93 94 96 97 98 99
  • § 10. Способи вираження присудка. Простий і складний дієслівні присудки

   104 106 107 108 112 114 115 117 118 119 120
  • § 11. Тире між підметом і присудком

   124 125 126 129 130
  • § 12. Речення непоширені і поширені. Другорядні члени речення

   133 135
  • § 13. Означення

   138 139 140 142
  • § 14. Прикладка як різновид означення

   146 147 148 149 150
  • § 15. Додаток

   157 158 161 162
  • § 16. Обставина. Види обставини за значеннями

   165 166 167 169
  • § 17. Порівняльний зворот

   179 180 182 185 187
  • § 18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення

   194 195 196 198 201 202 203 205 208 209 210 211 216 217 218 219 220 221
  • § 19. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета: називні речення

   227 228 229 230 231
  • § 20. Односкладні речення як частини складного речення

   233 234 235 236
  • § 21. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях

   239 240 241
  • § 22. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)

   251 252 253 254 258 259 260 262 263 264
  • § 23. Однорідні і неоднорідні означення

   272 273 274 276
  • § 24. Узагальнені слова в реченнях з однорідними членами

   279 281 282 284 285 286
  • § 25. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями). Розділові знаки при звертаннях і вставних словах

   296 298 299 300 301 303 306 308 309 310 311 312 313 317 321 322 324
  • § 26. Вставлені речення

   335 336 337 339 340 341 342
  • § 27. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення

   349 350 351 354 359 363 366 367 370 372 374 375 376 380 381 383 384
  • § 28. Уточнювальні члени речення

   387 389 390 391 392
 • УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

  402 403 404 405 408 410 411 412