ГДЗ 8 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецова 2008 

ГДЗ Українська мова 8 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецова (2008 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 8 клас. Автори: О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецова Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

Мова - це найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу

3 4 5 7

Повторення выдомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення

10 11 12

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення та речення. Члени речення

§ 2. Звертання. Вставні слова

§ 3. Просте і складне речення

45 46 47

§ 4. Пряма мова. Діалог

52 53 57

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

§ 5. Словосполучення. Будова словосполучень. Види словосполучень за способами вираження головного слова

§ 6. Види речення за метою висловлювання. Окличні речення

65 66

§ 7. Речення прості і складні

§ 8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

78 86

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

§ 9. Головні члени речення

§ 10. Способи вираження присудка. Простий і складний дієслівні присудки

§ 11. Тире між підметом і присудком

§ 12. Речення непоширені і поширені. Другорядні члени речення

§ 13. Означення

§ 14. Прикладка як різновид означення

§ 15. Додаток

§ 16. Обставина. Види обставини за значеннями

§ 17. Порівняльний зворот

§ 18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення

§ 19. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета: називні речення

§ 20. Односкладні речення як частини складного речення

§ 21. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях

§ 22. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)

§ 23. Однорідні і неоднорідні означення

§ 24. Узагальнені слова в реченнях з однорідними членами

§ 25. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями). Розділові знаки при звертаннях і вставних словах

§ 26. Вставлені речення

§ 27. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення

§ 28. Уточнювальні члени речення

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ