ГДЗ 8 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2008 рік) 

ГДЗ Українська мова 8 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2008 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 8 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • § 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу

  1 2 8 9 11 12
 • ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  • § 2. Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Звертання. Вставні слова

   13 14 16 17 19 20 21 22 23 24
  • § 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог

   25 26 29 30 33 34 36 37
 • СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

  • § 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

   38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  • § 5. Речення. Види речень за метою висловлювання і за емоційним забарвленням

   49 52 53 54 55 58 59 60 61 63
  • § 6. Просте і складне речення. Двоскладне й односкладне речення

   64 65 66 67 68 69 70 71 74
  • § 7. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

   76 77 79 81 82 84
 • ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

  • § 8. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок

   86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
  • § 9. Форми вираження підмета

   96 97 98 99 101 103 105
  • § 10. Простий і складений присудок. Дієслівний складений присудок

   106 108 109 110 111 112 115 116 117
  • § 11. Іменний складений присудок. Тире між підметом і присудком

   119 120 121 122 123 125 126 128
  • § 12. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення

   130 131 132 134 135 137 138 139 140 141 142 143 145
  • § 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки

   146 149 151 152 156
  • § 14. Додаток — другорядний член речення

   157 158 159 161 162 163 164 165 166
  • § 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин

   168 169 170 171 173 174 175 177
  • § 16. Порівняльний зворот. Уживання розділових знаків у реченнях з порівняльним зворотом

   178 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
 • ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ

 • РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

 • РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

  • § 28. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

   314 315 316 320 322 323 325
  • § 29. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями).

   326 327 328 330 331 335 337 338 340 341 342 343 344
 • РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

 • ЗВ ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

  • § 36. Повторення про зв’язну мову, текст, стилі, типи і жанри висловлювання

   407 408
  • § 37. Особливості опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

   417 418
  • § 38. Особливості опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі

   421
  • § 44. Діалог, складений на основі радіо- чи телепередачі дискусійного характеру

   439
  • § 47. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення та узагальнення матеріалу

   455
  • § 51. Ділові папери. Протокол

   467