ГДЗ 8 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук 2016 

ГДЗ Українська мова 8 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук (2016 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 8 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Вступ

§ 1. Мова

2 8 11 12

Повторення та узагальнення вивченого

§ 2. Лексикологія. Фразеологія

15 22

Синтаксис. Пунктуація

§ 5. Словосполучення

§ 6. Речення

§ 7. Головні члени двоскладного речення

§ 8. Способи вираження підмета

§ 9. Простий і складний присудок

§ 10. Дієслівний складений присудок

§ 11. Іменний складений присудок

§ 12. Речення поширені й непоширені

§ 13. Прикладка як різновид означення

§ 14. Додаток - другорядний член речення

§ 15. Обставина - другорядний член речення

§ 16. Порівняльний зворот

§ 17. Порядок слів у реченні

§ 18. Головний член односкладного простого речення

§ 19. Односкладне означено-особове речення

§ 20. Односкладне узагальнено-особове речення

§ 21. Односкладне неозначено-особове речення

§ 22. Односкладне безособове речення

§ 23. Односкладне називне речення

§ 24. Односкладне речення як частина складного речення

§ 25. Повне і неповне речення

§ 26. Однорідні члени речення

§ 27. Однорідні й неоднорідні означення

§ 28. Узагальнювальні слова в реченнях

§ 29. Речення зі звертаннями

§ 30. Речення зі вставними словами

§ 31. Поняття про відокремлені другорядні члени

§ 32. Відокремлені означення

§ 33. Відокремлені прикладки

§ 34. Відокремлені обставини

§ 35. Відокремлені додатки

§ 36. Повторення відомостей про словосполучене й просте речення

Основи комунікативної діяльності

§ 37. Повторення відомостей про зв'язну мову

§ 46. Усне повідомлення про мову в науковому стилі

471

§ 48. Діалог

480