ГДЗ 8 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук 2016 

ГДЗ Українська мова 8 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук (2016 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Грамота, Київ

Вступ № 2-12

§ 1. Мова № 2-12

2 8 11 12

Повторення та узагальнення вивченого № 15-22

§ 2. Лексикологія. Фразеологія № 15-22

15 22

Синтаксис. Пунктуація № 50-419

§ 5. Словосполучення № 50-59

§ 6. Речення № 60-84

§ 7. Головні члени двоскладного речення № 88-97

§ 8. Способи вираження підмета № 98-107

§ 9. Простий і складний присудок № 108-111

§ 10. Дієслівний складений присудок № 113-120

§ 11. Іменний складений присудок № 122-130

§ 12. Речення поширені й непоширені № 134-145

§ 13. Прикладка як різновид означення № 146-156

§ 14. Додаток - другорядний член речення № 157-164

§ 15. Обставина - другорядний член речення № 166-175

§ 16. Порівняльний зворот № 176-185

§ 17. Порядок слів у реченні № 187-194

§ 18. Головний член односкладного простого речення № 196-203

§ 19. Односкладне означено-особове речення № 204-214

§ 20. Односкладне узагальнено-особове речення № 215-224

§ 21. Односкладне неозначено-особове речення № 225-235

§ 22. Односкладне безособове речення № 236-248

§ 23. Односкладне називне речення № 249-257

§ 24. Односкладне речення як частина складного речення № 258-268

§ 25. Повне і неповне речення № 275-283

§ 26. Однорідні члени речення № 285-300

§ 27. Однорідні й неоднорідні означення № 301-313

§ 28. Узагальнювальні слова в реченнях № 314-325

§ 29. Речення зі звертаннями № 327-339

§ 30. Речення зі вставними словами № 340-359

§ 31. Поняття про відокремлені другорядні члени № 361-373

§ 32. Відокремлені означення № 374-380

§ 33. Відокремлені прикладки № 381-388

§ 34. Відокремлені обставини № 389-399

§ 35. Відокремлені додатки № 400-407

§ 36. Повторення відомостей про словосполучене й просте речення № 409-419

Основи комунікативної діяльності № 421-480

§ 37. Повторення відомостей про зв'язну мову № 421-422

§ 46. Усне повідомлення про мову в науковому стилі № 471

471

§ 48. Діалог № 480

480

Популярні ГДЗ: