ГДЗ 8 клас Українська мова В.В. Заболотний, О.В. Заболотний 2008 

ГДЗ Українська мова 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2008 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 8 клас. Автори: В.В. Заболотний, О.В. Заболотний Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Повторення та узагальнення вивченого в попередніх класах

§ 1. Словосполучення і речення

1 2 4 5 6

§ 2. Пряма мова. Діалог

7 8 9 12

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 3. Словосполучення

§ 4. Речення

§ 5. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

38 44

§ 6. Підмет

§ 7. Присудок

§ 8. Узгодження присудка з підметом

59 60

§ 9. Тире між підметом і присудком

§ 10. Означення

§ 11. Прикладка як різновид означення

§ 12. Додаток

92 93 94

§ 13. Обставина

§ 14. Порівняльний зворот

§ 15. Узагальнення вивченого з теми "Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення"

Односкладні речення. Неповні речення

§ 16. Односкладні речення

§ 17. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення

§ 18. Безособові речення

§ 19. Називні речення

§ 20. Неповні речення

§ 21. Узагальнення вивченого з теми "Односкладні речення. Неповні речення"

Речення з однорідними членами

§ 22. Однорідні члени речення

§ 23. Однорідні й неоднорідні означення

§ 24. Розділові знаки при однорідних членах речення

§ 25. Особливості вживання однорідних членів речення

§ 26. Узагальнення вивченого з теми "Речення з однорідними членами"

230

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 27. Звертання

§ 28. Вставні слова (словосполучення, речення)

§ 29. Вставлені конструкції

§ 30. Узагальнення вивченого з теми "Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)"

Речення з відокремленими членами

§ 31. Поняття про відокремлення. Відокремлені означення

§ 32. Відокремлені прикладки

§ 33. Відокремлені додатки

§ 34. Відокремлені обставини

§ 35. Відокремлені уточнюючі члени речення

§ 36. Узагальнення вивченого з теми "Речення з відокремленими членами"

Повторення відомостей про просте речення

Уроки розвитку зв’язного мовлення

Урок 2. Ділові папери. Протокол

359

Урок 3. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)

361

Урок 4. Опис місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

368

Урок 6. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

373