ГДЗ 8 клас Українська мова В.В. Заболотний, О.В. Заболотний 2008 

ГДЗ Українська мова 8 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Генеза, Київ

Повторення та узагальнення вивченого в попередніх класах № 1-12

§ 1. Словосполучення і речення № 1-6

1 2 4 5 6

§ 2. Пряма мова. Діалог № 7-12

7 8 9 12

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення № 14-117

§ 3. Словосполучення № 14-23

§ 4. Речення № 26-36

§ 5. Порядок слів у реченні. Логічний наголос № 38-44

38 44

§ 6. Підмет № 47-51

§ 7. Присудок № 53-57

§ 8. Узгодження присудка з підметом № 59-60

59 60

§ 9. Тире між підметом і присудком № 65-71

§ 10. Означення № 73-80

§ 11. Прикладка як різновид означення № 84-90

§ 12. Додаток № 92-94

92 93 94

§ 13. Обставина № 97-103

§ 14. Порівняльний зворот № 109-114

§ 15. Узагальнення вивченого з теми "Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення" № 115-117

Односкладні речення. Неповні речення № 122-184

§ 16. Односкладні речення № 122-126

§ 17. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення № 128-144

§ 18. Безособові речення № 145-153

§ 19. Називні речення № 157-162

§ 20. Неповні речення № 169-179

§ 21. Узагальнення вивченого з теми "Односкладні речення. Неповні речення" № 181-184

Речення з однорідними членами № 190-230

§ 22. Однорідні члени речення № 190-202

§ 23. Однорідні й неоднорідні означення № 205-209

§ 24. Розділові знаки при однорідних членах речення № 214-222

§ 25. Особливості вживання однорідних членів речення № 224-227

§ 26. Узагальнення вивченого з теми "Речення з однорідними членами" № 230

230

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) № 236-264

§ 27. Звертання № 236-246

§ 28. Вставні слова (словосполучення, речення) № 249-252

§ 29. Вставлені конструкції № 258-260

§ 30. Узагальнення вивченого з теми "Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)" № 263-264

Речення з відокремленими членами № 270-332

§ 31. Поняття про відокремлення. Відокремлені означення № 270-278

§ 32. Відокремлені прикладки № 284-291

§ 33. Відокремлені додатки № 294-299

§ 34. Відокремлені обставини № 304-317

§ 35. Відокремлені уточнюючі члени речення № 322-326

§ 36. Узагальнення вивченого з теми "Речення з відокремленими членами" № 330-332

Повторення відомостей про просте речення № 339-351

Уроки розвитку зв’язного мовлення № 359-373

Урок 2. Ділові папери. Протокол № 359

359

Урок 3. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням) № 361

361

Урок 4. Опис місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі № 368

368

Урок 6. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі № 373

373

Популярні ГДЗ: