ГДЗ 9 клас Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2017 Поглиблене вивчення

ГДЗ Алгебра 9 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2017 рік) Поглиблене вивчення
  • Автори:
  • Рік видання: 2017
  • Видавництво: Гімназія, Харків
  • Тип: Поглиблене вивчення

§ 1. Повторення та систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу

1. Задачі на повторення курсу алгебри 8 класу № 1-49

§ 2. Квадратична функція

2. Функція № 1-44

3. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції № 1-56

4. Парні та непарні функції № 1-24

5. Як побудувати графіки функцій y = kf(x) і y = f(kx), якщо відомо графік функції y = f(x) № 1-24

7. Як побудувати графіки функцій y = f(|x|) і y = |f(x)|, якщо відомо графік функції y = f(x) № 4-30

8. Квадратична функція, її графік і властивості № 1-76

9. Розв’язування квадратних нерівностей № 1-46

10. Розв’язування нерівностей методом інтервалів № 1-30

11. Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки № 1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 3. Рівняння з двома змінними та їхні системи

13. Графічний метод розв’язування систем рівнянь із двома змінними № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

14. Розв’язування систем рівнянь із двома змінними методом підстановки і методами додавання та множення № 1-27

15. Метод заміни змінних та інші способи розв’язування систем рівнянь із двома змінними № 1-38

§ 4. Нерівності з двома змінними та їхні системи. Доведення нерівностей

16. Нерівності з двома змінними № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

17. Системи нерівностей із двома змінними № 1-25

18. Основні методи доведення нерівностей № 1-69

19. Нерівності між середніми величинами. Нерівність Коші–Буняковського № 1-69

§ 5. Елементи прикладної математики

20. Математичне моделювання № 1-40

21. Відсоткові розрахунки № 1-30

§ 6. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей

22. Метод математичної індукції № 1-27

23. Основні правила комбінаторики. Перестановки № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24. Розміщення № 1-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25. Сполуки (комбінації) № 1-31

26. Частота та ймовірність випадкової події № 1-13

1 5 7 8 9 10 11 13

27. Класичне означення ймовірності № 1-37

28. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики № 1-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

29. Початкові відомості про статистику № 4-16

4 5 6 7 8 9 10 11 13 16

§ 7. Числові послідовності

30. Числові послідовності № 1-29

31. Арифметична прогресія № 1-49

32. Сума n перших членів арифметичної прогресії № 1-50

33. Геометрична прогресія № 1-42

34. Сума n перших членів геометричної прогресії № 1-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21

35. Уявлення про границю послідовності № 1-29

36. Сумування № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Популярні ГДЗ: