ГДЗ 9 клас Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2017 Поглиблене вивчення

ГДЗ Алгебра 9 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2017 рік) Поглиблене вивчення

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Алгебра за 9 клас. Автори: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір Видавництво: Гімназія, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. Повторення та систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу

1. Задачі на повторення курсу алгебри 8 класу

§ 2. Квадратична функція

2. Функція

3. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції

4. Парні та непарні функції

5. Як побудувати графіки функцій y = kf(x) і y = f(kx), якщо відомо графік функції y = f(x)

7. Як побудувати графіки функцій y = f(|x|) і y = |f(x)|, якщо відомо графік функції y = f(x)

8. Квадратична функція, її графік і властивості

9. Розв’язування квадратних нерівностей

10. Розв’язування нерівностей методом інтервалів

11. Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 3. Рівняння з двома змінними та їхні системи

13. Графічний метод розв’язування систем рівнянь із двома змінними

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

14. Розв’язування систем рівнянь із двома змінними методом підстановки і методами додавання та множення

15. Метод заміни змінних та інші способи розв’язування систем рівнянь із двома змінними

§ 4. Нерівності з двома змінними та їхні системи. Доведення нерівностей

16. Нерівності з двома змінними

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

17. Системи нерівностей із двома змінними

18. Основні методи доведення нерівностей

19. Нерівності між середніми величинами. Нерівність Коші–Буняковського

§ 5. Елементи прикладної математики

20. Математичне моделювання

21. Відсоткові розрахунки

§ 6. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей

22. Метод математичної індукції

23. Основні правила комбінаторики. Перестановки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24. Розміщення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25. Сполуки (комбінації)

26. Частота та ймовірність випадкової події

1 5 7 8 9 10 11 13

27. Класичне означення ймовірності

28. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

29. Початкові відомості про статистику

4 5 6 7 8 9 10 11 13 16

§ 7. Числові послідовності

30. Числові послідовності

31. Арифметична прогресія

32. Сума n перших членів арифметичної прогресії

33. Геометрична прогресія

34. Сума n перших членів геометричної прогресії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21

35. Уявлення про границю послідовності

36. Сумування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11