ГДЗ 9 клас Алгебра О.С. Істер 2017 

ГДЗ Алгебра 9 клас О.С. Істер (2017 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2017
  • Видавництво: Генеза, Київ

Розділ 1. Нерівності № 1-326

§ 1. Числові нерівності № 1-38

§ 2. Основні властивості числових нерівностей № 39-75

§ 3. Почленне додавання і множення нерівностей № 77-114

§ 4. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності № 116-140

§ 5. Числові проміжки. Переріз та об’єднання множин № 141-174

§ 6. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності № 177-224

§ 7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування № 227-326

Розділ 2. Квадратична функція № 328-647

§ 8. Функції. Область визначення, область значень і графік функції № 328-362

§ 9. Властивості функції № 363-388

§ 10. Найпростіші перетворення графіків функцій № 390-418

§ 11. Функція y = ax2 + bx + c, a ≠ 0, її графік і властивості № 420-471

§ 12. Квадратна нерівність № 473-522

§ 13. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними № 523-553

§ 14. Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач № 554-647

Завдання для перевірки знань до § 12–14 № 1-2

1 2

Розділ 3. Числові послідовності № 666-895

§ 15. Числові послідовності № 666-689

§ 16. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії № 690-727

§ 17. Сума n перших членів арифметичної прогресії № 728-762

§ 18. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії № 763-800

§ 19. Формула складних відсотків № 801-809

§ 20. Сума n перших членів геометричної прогресії № 810-895

Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики № 896-1043

§ 21. Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку № 896-928

§ 22. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події № 929-956

§ 23. Класичне означення ймовірності № 957-992

§ 24. Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки № 993-1043

Задачі підвищеної складності № 1044-1126

Популярні ГДЗ: