ГДЗ 9 клас Алгебра В.Р. Кравчук, Г.М. Янченко, М.В. Підручна 2009 

ГДЗ Алгебра 9 клас В.Р. Кравчук, Г.М. Янченко, М.В. Підручна (2009 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Алгебра за 9 клас. Автори: В.Р. Кравчук, Г.М. Янченко, М.В. Підручна Видавництво: Підручники і посібники. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. НЕРІВНОСТІ

1. Числові нерівності

2. Властивості числових нерівностей

3. Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значень виразів

4. Нерівності з однією змінною. Числові проміжки

5. Розв'язування нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності

6. Лінійні нерівності з однією змінною

7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною

Вправи для повторення § 1

Завдання для самоперевірки №1

§ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

8. Функція. Область визначення, область значень, графік функції

9. Властивості функцій

10. Перетворення графіків функцій

11. Функція y = ах²

12. Квадратична функція

13. Нерівності другого степеня з однією змінною

14. Розв'язування нерівностей методом інтервалів

15. Системи рівнянь із двома змінними

16. Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь

§ 3. ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

17. Математичне моделювання

18. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків

19. Випадкові події. Імовірність випадкової події

20. Статистичні дані

Запитання і вправи для повторення § 3

§ 4. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

21. Числові послідовності. Способи задання послідовностей

22. Арифметична прогресія та її властивості

23. Формула n-го члена арифметичної прогресії

24. Формула суми перших n членів арифметичної прогресії

25. Геометрична прогресія та її властивості

26. Формула n-го члена геометричної прогресії

27. Формула суми перших п членів геометричної прогресії

28. Сума нескінченної геометричної прогресії

29. Розв'язування задач, пов'язаних з арифметичною та геометричною прогресіями

Запитання і вправи для повторення § 4

Завдання для самоперевірки №5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21