ГДЗ 9 клас Алгебра В.Р. Кравчук, Г.М. Янченко, М.В. Підручна 2009 

ГДЗ Алгебра 9 клас В.Р. Кравчук, Г.М. Янченко, М.В. Підручна (2009 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2009
  • Видавництво: Підручники і посібники

§ 1. НЕРІВНОСТІ № 1-215

1. Числові нерівності № 1-29

2. Властивості числових нерівностей № 32-54

3. Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значень виразів № 60-82

4. Нерівності з однією змінною. Числові проміжки № 87-105

5. Розв'язування нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності № 108-130

6. Лінійні нерівності з однією змінною № 133-158

7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною № 161-190

Вправи для повторення § 1 № 191-215

Завдання для самоперевірки №1 № 1-24

§ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ № 221-457

8. Функція. Область визначення, область значень, графік функції № 221-255

9. Властивості функцій № 257-279

10. Перетворення графіків функцій № 281-300

11. Функція y = ах² № 302-306

12. Квадратична функція № 319-346

13. Нерівності другого степеня з однією змінною № 353-380

14. Розв'язування нерівностей методом інтервалів № 381-398

15. Системи рівнянь із двома змінними № 401-422

16. Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь № 426-457

§ 3. ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ № 506-635

17. Математичне моделювання № 506-528

18. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків № 533-566

19. Випадкові події. Імовірність випадкової події № 567-601

20. Статистичні дані № 607-617

Запитання і вправи для повторення § 3 № 624-635

§ 4. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ № 652-900

21. Числові послідовності. Способи задання послідовностей № 652-669

22. Арифметична прогресія та її властивості № 682-704

23. Формула n-го члена арифметичної прогресії № 705-729

24. Формула суми перших n членів арифметичної прогресії № 730-761

25. Геометрична прогресія та її властивості № 767-786

26. Формула n-го члена геометричної прогресії № 787-806

27. Формула суми перших п членів геометричної прогресії № 808-825

28. Сума нескінченної геометричної прогресії № 826-843

29. Розв'язування задач, пов'язаних з арифметичною та геометричною прогресіями № 844-861

Запитання і вправи для повторення § 4 № 864-900

Завдання для самоперевірки №5 № 1-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Популярні ГДЗ: