ГДЗ 9 клас Біологія Т.С. Котик, О.В. Тагліна 2012 Робочий зошит

ГДЗ Біологія 9 клас Т.С. Котик, О.В. Тагліна (2012 рік) Робочий зошит
  • Автори:
  • Рік видання: 2012
  • Видавництво: Не вказано
  • Тип: Робочий зошит

Вступ. Біологічні науки, які вивчають організм людини № 1-4

1 2 3 4

Місце людини в системі живої природи № 1-2

1 2

Походження людини № 1-6

1 2 3 4 5 6

Організм людини як біологічна система № 1-3

1 2 3

Особливості будови клітини як біологічної системи № 1-2

1 2

Тканини людини. Органи. Системи органів № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Тематичний контроль 1

Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Опора й рух № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

З’єднання кісток № 1-5

1 2 3 4 5

Будова й функції скелетних м’язів № 1-6

1 2 3 4 5 6

Тематичний контроль 2

Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кров і лімфа. Внутрішнє рідке середовище організму людини № 1-6

1 2 3 4 5 6

Формові елементи крові. Будова й функції крові № 1-6

1 2 3 4 5 6

Імунітет. Види імунітету. Імунна система № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Кровообіг і лімфообіг. Органи кровообігу № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Кровоносні судини. Рух крові по судинах № 1-5

1 2 3 4 5

Порушення діяльності серцево-судинної системи № 1-4

1 2 3 4

Тематичний контроль 3

Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Дихання. Значення дихання. Будова й функції органів дихання № 1-4

1 2 3 4

Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах № 1-2

1 2

Нейрогуморальна регуляція дихання № 1-6

1 2 3 4 5 6

Тематичний контроль 4

Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Харчування й травлення № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Функції органів травлення № 1-5

1 2 3 5

Харчування та здоров’я № 1-6

1 2 3 4 5 6

Тематичний контроль 5

Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Терморегуляція. Будова й функції шкіри № 1-5

1 2 3 4 5

Виділення. Будова й функції видільної системи № 1-5

1 2 3 4 5

Тематичний контроль 6

Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ендокринна регуляція функцій організму людини № 1-5

1 2 3 4 5

Регуляція функцій залоз внутрішньої секреції № 1-6

1 2 3 4 5 6

Розмноження й розвиток людини № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Будова статевих органів № 1-5

1 2 3 4 5

Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл № 1-4

1 2 3 4

Запліднення. Ембріональний розвиток № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Постембріональний розвиток людини № 1-5

1 2 3 4 5

Тематичний контроль 7

Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нервова регуляція функцій організму людини № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Регуляція рухової активності. Спинний мозок № 1-5

1 2 3 4 5

Головний мозок № 1-6

1 2 3 4 5 6

Регуляція роботи внутрішніх органів № 1-4

1 2 3 4

Взаємодія регуляторних систем організму № 1-4

1 2 3 4

Тематичний контроль 8

Варіант 1 № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Варіант 2 № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Сприйняття інформації нервовою системою № 1-6

1 2 3 4 5 6

Процеси сприйняття світла й кольору № 1-5

1 2 3 4 5

Слухова сенсорна система. Гігієна слуху № 1-6

1 2 3 4 5 6

Аналізатори рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Нюхова та смакова № 1-2

1 2

Тематичний контроль 9

Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Біологічні основи поведінки людини. Формування поведінки й психіки людини № 1

1

Вроджені механізми поведінки та їхнє значення № 1-3

1 2 3

Набуті механізми поведінки. Формування поведінкових реакцій № 1-4

1 2 3 4

Роль ретикулярної формації у сприйнятті інформації № 1-3

1 2 3

Відчуття й сприйняття як початковий етап психічних процесів № 1-2

1 2

Увага. Види й властивості уваги. Пам’ять. Види пам’яті. Розвиток пам’яті № 1-6

1 2 3 4 5 6

Біологічні ритми людини. Дослідження сну й активності. Регуляція сну № 1-5

1 2 3 4 5

Тематичний контроль 10

Варіант 1 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Варіант 2 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мислення й свідомість. Фізіологічні основи мовлення як основи свідомості № 1-3

1 2 3

Фізіологічні основи свідомості. Емоції та мотивації № 1-3

1 2 3

Функціональна спеціалізація кори великого мозку № 1-4

1 2 4

Обдарованість, здібності й схильності № 1-4

1 2 3 4

Тематичний контроль 11

Варіант 1 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Варіант 2 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЛАБАРАТОРНІ РОБОТИ

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Популярні ГДЗ: