ГДЗ 9 клас Фізика В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, С.О. Довгий 2017 

ГДЗ Фізика 9 клас В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, С.О. Довгий (2017 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2017
  • Видавництво: Ранок, Харків

Розділ 1. Магнітне поле

§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

§ 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

§ 3. Магнітне поле струму. Правило свердлика

§ 4. Сила Ампера

§ 5. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

§ 6. Електромагніти та їх застосування

Лабораторна робота № 1

1 2 3 4 5 6 7

§ 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець

§ 8. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

Лабораторна робота № 2

1 2 3 4

Завдання для самоперевірки до розділу 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Розділ 2. Світлові явища

§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

§ 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало

Лабораторна робота № 3

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла

Лабораторна робота № 4

1 2 3 4 5

§ 13. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори

§ 14. Лінзи. Оптична сила лінзи

§ 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

Лабораторна робота № 5

1 2 3 4 5 6 7

§ 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

Завдання для самоперевірки до розділу 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

§ 18. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

§ 19. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

§ 20. Шкала електромагнітних хвиль

§ 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

§ 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

§ 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

§ 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

§ 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

§ 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

§ 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух

§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху

§ 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

§ 31. Другий закон Ньютона

§ 32. Третій закон Ньютона

§ 33. Закон тяжіння

§ 34. Рух під дією сили тяжіння

§ 35. Кількох сил

ВІДПОВІДІ до ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ № 1 - 7

Відповіді на Завдання для самоперевірки № Розділ І. - Розділ V.

До Розділу І № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

До Розділу ІІ № 1-16

До Розділу ІІІ № 1-16

До Розділу IV № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

До Розділу V № 1-15

Популярні ГДЗ: