ГДЗ 9 клас Геометрія А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2017 Поглиблене вивчення

ГДЗ Геометрія 9 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2017 рік) Поглиблене вивчення

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Геометрія за 9 клас. Автори: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір Видавництво: Гімназія, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. Повторення та систематизація навчального матеріалу з курсу геометрії 8 класу

1. Задачі на повторення навчального матеріалу з курсу геометрії 8 класу

§ 2. Розв’язування трикутників

2. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута від 0° до 180°

3. Теорема косинусів

4. Теорема синусів

5. Розв’язування трикутників

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

6. Формули для знаходження площі трикутника

§ 3. Правильні многокутники

7. Правильні многокутники та їхні властивості

8. Довжина кола. Площа круга

1 2 3 4 5

§ 4. Декартові координати на площині

9. Відстань між двома точками із заданими координатами. Поділ відрізка в заданому відношенні.

10. Рівняння фігури

11. Загальне рівняння прямої

12. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом

13. Метод координат

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 5. Вектори

14. Поняття вектора

15. Координати вектора

16. Додавання і віднімання векторів

17. Множення вектора на число. Застосування векторів до розв’язування задач

18. Скалярний добуток векторів

§ 6. Перетворення фігур

20. Рух. Паралельне перенесення

21. Осьова симетрія