ГДЗ 9 клас Геометрія А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов 2009 

ГДЗ Геометрія 9 клас А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов (2009 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Геометрія за 9 клас. Автори: А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. Розв'язування трикутників

§ 1. Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°

§ 2. Теорема косинусів та її наслідки

§ 3. Теорема синусів та її наслідки

§ 4. Основні задачі на розв'язування трикутників

§ 5. Застосування тригонометричної функції до знаходження площ

Розділ 2. Правильні многокутники

§ 6. Вписане і описане коло правильного многокутника

§ 7. Довжина кола і площа круга

Розділ 3. Декартові координати на площині

§ 8. Найпростіші задачі в координатах

§ 9. Рівняння кола і прямої

§ 10. Метод координат

Розділ 4. Геометричні перетворення

§ 11. Переміщення

§ 12. Центральна та осьова симетрія

§ 13. Поворот і паралельне перенесення

§ 14. Подібність фігур

§ 15. Метод геометричних перетворень

Розділ 5. Вектори на площині

§ 16. Початкові відомості про вектори

§ 17. Додавання і віднімання векторів

§ 18. Множення вектора на число. Скалярний добуток векторів

§ 19. Векторний метод

Розділ 6. Початкові відомості зі стереометрії

§ 20. Прямі і площини в просторі

§ 21. Многогранники. Призма

§ 22. Тіла обертання