ГДЗ 9 клас Геометрія А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов 2009 

ГДЗ Геометрія 9 клас А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов (2009 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2009
  • Видавництво: Не вказано

Розділ 1. Розв'язування трикутників № 8-148

§ 1. Тригонометричні функції кутів від 0° до 180° № 8-33

§ 2. Теорема косинусів та її наслідки № 39-60

§ 3. Теорема синусів та її наслідки № 67-86

§ 4. Основні задачі на розв'язування трикутників № 94-117

§ 5. Застосування тригонометричної функції до знаходження площ № 123-148

Розділ 2. Правильні многокутники № 181-250

§ 6. Вписане і описане коло правильного многокутника № 181-211

§ 7. Довжина кола і площа круга № 222-250

Розділ 3. Декартові координати на площині № 275-365

§ 8. Найпростіші задачі в координатах № 275-301

§ 9. Рівняння кола і прямої № 311-338

§ 10. Метод координат № 347-365

Розділ 4. Геометричні перетворення № 390-525

§ 11. Переміщення № 390-399

§ 12. Центральна та осьова симетрія № 423-440

§ 13. Поворот і паралельне перенесення № 465-480

§ 14. Подібність фігур № 488-508

§ 15. Метод геометричних перетворень № 511-525

Розділ 5. Вектори на площині № 548-663

§ 16. Початкові відомості про вектори № 548-575

§ 17. Додавання і віднімання векторів № 586-609

§ 18. Множення вектора на число. Скалярний добуток векторів № 618-656

§ 19. Векторний метод № 659-663

Розділ 6. Початкові відомості зі стереометрії № 698-811

§ 20. Прямі і площини в просторі № 698-718

§ 21. Многогранники. Призма № 719-756

§ 22. Тіла обертання № 766-811

Популярні ГДЗ: