ГДЗ 9 клас Геометрія Г.В. Апостолова 2009 

ГДЗ Геометрія 9 клас Г.В. Апостолова (2009 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2009
  • Видавництво: Генеза, Київ

Розділ 1. КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ КУТІВ ВІД 0° ДО 180°. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

§ 1. Декартова система координат. Відстань між двома точками на координатній площині і рівняння кола. Координати середини відрізка

§ 2. Рівняння прямої

§ 3. Взаємне розміщення двох прямих на координатній площині

§ 4. Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°

§ 5. Теорема синусів

§ 6. Теорема косинусів

§ 7. Розв’язування трикутників

§ 8. Площа трикутника і чотирикутника

§ 9. Метод площ у теоремах і задачах

§ 10. Метод координат як засіб розв’язування геометричних задач

Готуємося до тематичного оцінювання № 1

Готуємося до тематичного оцінювання 2

Розділ 2. ПРАВИЛЬНІ БАГАТОКУТНИКИ. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА

§ 11. Основні властивості правильних багатокутників та обчислення їх елементів

§ 12. Довжина кола і дуги кола. Радіанна міра кута

§ 13. Площа круга, кругового сектора і сегмента

Завдання для повторення розділу 2

Готуємося до тематичного оцінювання 3

Готуємося до тематичного оцінювання 4

Розділ 3. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПЛОЩИНІ

§ 14. Геометричні перетворення на площині та їх властивості

§ 15. Подібні багатокутники

§ 17. Розв’язування задач з використанням властивостей геометричних перетворень

§ 18. Паралельне перенесення на координатній площині

§ 19. Перетворення симетрії на координатній площині

§ 20. Полярна система координат і перетворення поворот на координатній площині

Готуємося до тематичного оцінювання 5

Розділ 4. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

§ 24. Координати вектора

§ 25. Дії над векторами, що задані координатами

§ 26. Скалярний добуток двох векторів

§ 27. Векторний метод доведення теорем і розв’язування геометричних задач

Завдання для повторення розділу 4

Готуємося до тематичного оцінювання 6

Розділ 5. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ІЗ СТЕРЕОМЕТРІЇ

§ 28. Основні засади побудови стереометрії

§ 29. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі. Перпендикуляр до площини

§ 30. Багатогранники. Правильні багатогранники

§ 31. Призми. Об’єм просторової фігури

§ 32. Піраміди

§ 33. Тіла обертання

Завдання для повторення розділу 5

Популярні ГДЗ: