ГДЗ 9 клас Геометрія Л.Г. Стадник, О.М. Роганін 2010 Комплексний зошит для контролю знань

ГДЗ Геометрія 9 клас Л.Г. Стадник, О.М. Роганін (2010 рік) Комплексний зошит для контролю знань
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Ранок, Харків
  • Тип: Комплексний зошит для контролю знань

Частина 1. Поточний контроль знань

Розв’язування трикутників

Формули для знаходження площі трикутника

Правильні многокутники

Декартові координати на площині

Геометричні перетворення

Вектори на площині

Початкові відомості зі стереометрії

Самостійна робота 1. Теореми косинусів і синусів

Самостійна робота 2. Розв’язування трикутників

Самостійна робота 3. Формули для знаходження площі трикутника

Самостійна робота 4. Формули для знаходження площі трикутника

Самостійна робота 5. Правильні многокутники

Самостійна робота 6. Довжина кола і площа круга

Самостійна робота 7. Прямокутна система координат на площині

Самостійна робота 8. Рівняння кола і прямої

Самостійна робота 9. Переміщення та його властивості

Самостійна робота 10. Перетворення подібності та його властивості

Самостійна робота 11. Вектори Основні поняття

Самостійна робота 12. Дії над векторами

Самостійна робота 13. Многогранники

Самостійна робота 14. Циліндр Конус Куля

Частина 2. Контрольні роботи

Контрольна робота 1. Розв’язування трикутників

Контрольна робота 2. Формули для знаходження площі трикутника

Контрольна робота 3. Правильні многокутники

Контрольна робота 4. Декартові координати на площині

Контрольна робота 5. Геометричні перетворення

Контрольна робота 6. Вектори на площині

Контрольна робота 7. Початкові відомості зі стереометрії

Контрольна робота 8. Повторення і систематизація навчального матеріалу

Популярні ГДЗ: