ГДЗ 9 клас Геометрія М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова 2009 

ГДЗ Геометрія 9 клас М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова (2009 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2009
  • Видавництво: Не вказано

Розділ 1. Розв'язування трикутників № 1-216

§ 1. Синус, косинус і тангенс кутів від 0° до 180° № 1-34

§ 2. Основні тотожності для sin а, соs а, tg а № 35-61

§ 3. Теорема синусів № 62-107

§ 4. Теорема косинусів № 108-142

§ 5. Розв'язування трикутників № 143-172

§ 6. Формули площі трикутника № 175-216

Тестові завдання № 1-5

Розділ 2. Правильні многокутники № 217-405

§ 7. Правильні многокутники № 217-248

§ 8. Формули для радіусів описаних і вписаних кіл правильних многокутників № 253-295

§ 9. Побудова правильних многокутників № 299-318

§ 10. Довжина кола. Довжина дуги кола № 321-361

§ 11. Площа круга та його частин № 363-405

Тестові завдання № 1-5

Розділ 3. Декартові координати на площині № 407-555

§ 12. Декартові координати на площині № 407-441

§ 13. Координати середини відрізка № 442-456

§ 14. Поняття рівняння фігури. Рівняння кола № 466-486

§ 15. Рівняння прямої № 496-534

§ 16. Метод координат № 535-555

Тестові завдання № 1-5

1 2 3 4 5

Розділ 4. Геометричні перетворення № 566-721

§ 17. Переміщення № 566-589

§ 18. Симетрія відносно точки і прямої № 590-624

§ 19. Поворот № 635-660

§ 20. Паралельне перенесення № 662-681

§ 21. Перетворення подібності. Гомотетія № 687-721

Тестові завдання № 1-5

Розділ 5. Вектори на площині № 722-898

§ 22. Поняття вектора № 722-747

§ 23. Дії над векторами № 749-780

§ 24. Координати вектора № 796-836

§ 25. Скалярний добуток векторів № 841-864

§ 26. Координатний метод № 879-898

Тестові завдання № 1-5

1 2 3 4 5

Розділ 6. Початкові відомості зі стереометрії № 914-1003

§ 27. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі № 914-941

§ 28. Многогранники № 951-977

§ 29. Тіла обертання № 984-1003

Тестові завдання № 1-5

1 2 3 4 5

Популярні ГДЗ: