ГДЗ 9 клас Геометрія М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова 2009 

ГДЗ Геометрія 9 клас М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова (2009 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Геометрія за 9 клас. Автори: М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. Розв'язування трикутників

§ 1. Синус, косинус і тангенс кутів від 0° до 180°

§ 2. Основні тотожності для sin а, соs а, tg а

§ 3. Теорема синусів

§ 4. Теорема косинусів

§ 5. Розв'язування трикутників

§ 6. Формули площі трикутника

Тестові завдання

Розділ 2. Правильні многокутники

§ 7. Правильні многокутники

§ 8. Формули для радіусів описаних і вписаних кіл правильних многокутників

§ 9. Побудова правильних многокутників

§ 10. Довжина кола. Довжина дуги кола

§ 11. Площа круга та його частин

Тестові завдання

Розділ 3. Декартові координати на площині

§ 12. Декартові координати на площині

§ 13. Координати середини відрізка

§ 14. Поняття рівняння фігури. Рівняння кола

§ 15. Рівняння прямої

§ 16. Метод координат

Тестові завдання

1 2 3 4 5

Розділ 4. Геометричні перетворення

§ 17. Переміщення

§ 18. Симетрія відносно точки і прямої

§ 19. Поворот

§ 20. Паралельне перенесення

§ 21. Перетворення подібності. Гомотетія

Тестові завдання

Розділ 5. Вектори на площині

§ 22. Поняття вектора

§ 23. Дії над векторами

§ 24. Координати вектора

§ 25. Скалярний добуток векторів

§ 26. Координатний метод

Тестові завдання

1 2 3 4 5

Розділ 6. Початкові відомості зі стереометрії

§ 27. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі

§ 28. Многогранники

§ 29. Тіла обертання

Тестові завдання

1 2 3 4 5