ГДЗ 9 клас Алгебра О.С. Істер 2017 

ГДЗ Алгебра 9 клас О.С. Істер (2017 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Алгебра за 9 клас. Автори: О.С. Істер Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. Нерівності

§ 1. Числові нерівності

§ 2. Основні властивості числових нерівностей

§ 3. Почленне додавання і множення нерівностей

§ 4. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності

§ 5. Числові проміжки. Переріз та об’єднання множин

§ 6. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

§ 7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування

Розділ 2. Квадратична функція

§ 8. Функції. Область визначення, область значень і графік функції

§ 9. Властивості функції

§ 10. Найпростіші перетворення графіків функцій

§ 11. Функція y = ax2 + bx + c, a ≠ 0, її графік і властивості

§ 12. Квадратна нерівність

§ 13. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

§ 14. Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач

Завдання для перевірки знань до § 12–14

1 2

Розділ 3. Числові послідовності

§ 15. Числові послідовності

§ 16. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

§ 17. Сума n перших членів арифметичної прогресії

§ 18. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії

§ 19. Формула складних відсотків

§ 20. Сума n перших членів геометричної прогресії

Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

§ 21. Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку

§ 22. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

§ 23. Класичне означення ймовірності

§ 24. Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки

Задачі підвищеної складності