ГДЗ 9 клас Геометрія О.С. Істер 2017 

ГДЗ Геометрія 9 клас О.С. Істер (2017 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2017
  • Видавництво: Генеза, Київ

Розділ 1. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ № 1-270

§ 1. Координатна площина № 1-29

§ 2. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°. Тригонометричні тотожності № 34-66

§ 3. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами № 67-113

§ 4. Рівняння кола № 115-153

§ 5. Рівняння прямої № 154-270

Розділ 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ № 271-490

§ 6. Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів № 271-300

§ 7. Координати вектора № 301-333

§ 8. Додавання і віднімання векторів № 334-357

§ 9. Множення вектора на число № 359-393

§ 10. Скалярний добуток векторів № 394-490

Розділ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ № 491-675

§ 11. Теорема косинусів № 491-542

§ 12. Теорема синусів № 543-580

§ 13. Розв’язування трикутників. Прикладні задачі № 581-607

§ 14. Формули для знаходження площі трикутника № 609-675

Розділ 4. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ № 718-884

§ 15. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників № 718-759

§ 16. Довжина кола. Довжина дуги кола № 760-795

§ 17. Площа круга та його частин № 796-884

Розділ 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ № 885-1130

§ 18. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур № 885-905

§ 19. Симетрія відносно точки № 906-926

§ 20. Симетрія відносно прямої № 927-948

§ 21. Поворот № 949-972

§ 22. Паралельне перенесення № 973-995

§ 23. Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур № 996-1036

§ 24. Площі подібних фігур № 1037-1130

Завдання для перевірки знань за курс геометрії 9 класу № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задачі підвищеної складності № 1131-1210

Домашня самостійна робота

Робота 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Робота 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Робота 3 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Робота 4 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Робота 5 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань

До розділу 1 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

До розділу 2 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

До розділу 3 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

До розділу 4 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

До розділу 5 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Популярні ГДЗ: