ГДЗ 9 клас Хімія Г.А. Лашевська 2009 

ГДЗ Хімія 9 клас Г.А. Лашевська (2009 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2009
  • Видавництво: Генеза, Київ

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук № 1-3

1 2 3

§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовин № 1-7

1 2 3 4 6 7

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 3. Поняття про дисперсні системи № 2-3

2 3

§ 4. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник, будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок № 5-7

5 6 7

§ 5. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати та теплові явища, що супроводжують розчинення речовині № 2-7

2 4 6 7

§ 6. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини № 1-4

1 2 4

§ 7. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 8. Виготовлення розчину. Значення розчинів у природі та житті людини № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 9. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація № 1-9

1 5 6 8 9

§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах № 1-9

1 2 3 4 5 6 8 9

§ 11. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти № 1-9

1 2 3 4 5 6 9

§ 12. Реакції обміну у розчинах електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння № 1-8

1 2 3 4 5 7 8

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 13. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками № 1-10

1 2 3 4 5 6 8 9 10

§ 14. Окисно-відновні реакції № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 15. Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом. Термохімічне рівняння № 4-8

4 5 7 8

§ 16. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників № 7-8

7 8

§ 17. Оборотні й необоротні реакції № 4-5

4 5

Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 18. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук № 1-8

1 2 3 4 6 8

§ 19. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії. Структурні формули органічних речовин № 6

6

§ 20. Метан № 1-10

1 2 3 5 10

§ 21. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 22. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви № 2-13

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

§ 23. Фізичні й хімічні властивості та застосування гомологів метану № 2-12

2 3 4 6 10 11 12

§ 24. Етилен № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 25. Поняття про полімери. Застосування поліетилену № 1-7

1 2 3 4 7

§ 26. Ацетилен № 1-10

1 2 3 4 6 8 9 10

§ 27. Метанол, етанол, гліцерин № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12

§ 29. Оцтова кислота № 2-4

2 3 4

§ 30. Поняття про вищі карбонові кислоти. Жири № 2-7

2 4 6 7

§ 31. Жири: властивості, значення, застосування № 1-4

1 4

§ 32. Поняття про вуглеводи. Глюкоза і сахароза № 2-8

2 3 4 8

§ 34. Амінооцтова кислота (гліцин) № 1-9

1 3 5 6 7 8 9

Популярні ГДЗ: