ГДЗ 9 клас Хімія О.Г. Ярошенко 2009 

ГДЗ Хімія 9 клас О.Г. Ярошенко (2009 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 9 клас. Автори: О.Г. Ярошенко Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Повторення основіїнч питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

2 4 5

§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовин

2 3 4 5 6 7

ТЕМА 1. РОЗЧИНИ

§ 3. Поняття про розчини

1 2 3 4

§ 4. Поняття про дисперсні системи

1 2

§ 5. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин

2 3 4 5

§ 6. Кількісний склад розчину. Виготовлення розчинів

2 4 5 6 7

§ 7. Обчислення масової частки розчиненої у воді газуватої чи рідкої речовини

1 2 3 4 5

§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти

4 5 6

§ 12. Реакції іонного обміну в розчинах електролітів. Практична робота 2

1 2 3 4

§ 13. Розв’язування експериментальних задач. Практична робота З

1

Завдання для підготовки до контролю знань з теми 1

ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів

3 4 5

§ 15. Оборотні й необоротні реакції

4 5

§ 16. Окисно-відновні реакції

1 2 3 4 5

§ 17. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції

1 4 5

§ 18. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників

4 5

Завдання для підготовки до контролю знань з теми 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 19. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Будова атома Карбону та утворення ним хімічних зв’язків

4 5

§ 20. Утворення ковалентних зв’язків в органічних сполуках. Структурні формули

1 3 4 5

§ 21. Метан, його будова і властивості. Гомологи метану

4 5 6

§ 22. Етилен й ацетилен, їх склад, хімічні формули та фізичні властивості

2 3 4 5 6

§ 23. Хімічні властивості, застосування етилену й ацетилену

3 4

§ 24. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях

2 3 4 5

§ 25. Поліетилен. Поняття про полімери

2 3

§ 26. Метанол, етанол, гліцерин як представники оксигеновмісних органічних сполук. Поняття про функціональну гідроксильну групу

2 4

§ 27. Хімічні властивості та застосування спиртів

1 2 3 5 6

§ 28. Оцтова кислота. її склад та властивості

1 5 6

§ 29. Експериментальне дослідження властивостей оцтової кислоти. Практична робота 4

1 2 3 4 5 6

§ 30. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири

1 2 3 4 5 6

§ 31. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза

1 2 5

§ 32. Хімічні властивості та застосування вуглеводів

2 4

§ 33. Амінокислоти та білки

1 3 4

§ 34. Розв’язування експериментальних задач із використанням знань про найважливіші органічні сполуки. Практична робота 5

1 2 3 4 5 6

Завдання для підготовки до контролю знань з теми З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20