ГДЗ 9 клас Хімія О.Г. Ярошенко 2009 

ГДЗ Хімія 9 клас О.Г. Ярошенко (2009 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2009
  • Видавництво: Освіта, Київ

Повторення основіїнч питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук № 2-5

2 4 5

§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовин № 2-7

2 3 4 5 6 7

ТЕМА 1. РОЗЧИНИ

§ 3. Поняття про розчини № 1-4

1 2 3 4

§ 4. Поняття про дисперсні системи № 1-2

1 2

§ 5. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин № 2-5

2 3 4 5

§ 6. Кількісний склад розчину. Виготовлення розчинів № 2-7

2 4 5 6 7

§ 7. Обчислення масової частки розчиненої у воді газуватої чи рідкої речовини № 1-5

1 2 3 4 5

§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти № 4-6

4 5 6

§ 12. Реакції іонного обміну в розчинах електролітів. Практична робота 2 № 1-4

1 2 3 4

§ 13. Розв’язування експериментальних задач. Практична робота З № 1

1

Завдання для підготовки до контролю знань з теми 1 № 19-23

ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів № 3-5

3 4 5

§ 15. Оборотні й необоротні реакції № 4-5

4 5

§ 16. Окисно-відновні реакції № 1-5

1 2 3 4 5

§ 17. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції № 1-5

1 4 5

§ 18. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників № 4-5

4 5

Завдання для підготовки до контролю знань з теми 2 № 1-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 19. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Будова атома Карбону та утворення ним хімічних зв’язків № 4-5

4 5

§ 20. Утворення ковалентних зв’язків в органічних сполуках. Структурні формули № 1-5

1 3 4 5

§ 21. Метан, його будова і властивості. Гомологи метану № 4-6

4 5 6

§ 22. Етилен й ацетилен, їх склад, хімічні формули та фізичні властивості № 2-6

2 3 4 5 6

§ 23. Хімічні властивості, застосування етилену й ацетилену № 3-4

3 4

§ 24. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях № 2-5

2 3 4 5

§ 25. Поліетилен. Поняття про полімери № 2-3

2 3

§ 26. Метанол, етанол, гліцерин як представники оксигеновмісних органічних сполук. Поняття про функціональну гідроксильну групу № 2-4

2 4

§ 27. Хімічні властивості та застосування спиртів № 1-6

1 2 3 5 6

§ 28. Оцтова кислота. її склад та властивості № 1-6

1 5 6

§ 29. Експериментальне дослідження властивостей оцтової кислоти. Практична робота 4 № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 30. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 31. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза № 1-5

1 2 5

§ 32. Хімічні властивості та застосування вуглеводів № 2-4

2 4

§ 33. Амінокислоти та білки № 1-4

1 3 4

§ 34. Розв’язування експериментальних задач із використанням знань про найважливіші органічні сполуки. Практична робота 5 № 1-6

1 2 3 4 5 6

Завдання для підготовки до контролю знань з теми З № 1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Популярні ГДЗ: