ГДЗ 9 клас Хімія О.В. Григорович 2017 

ГДЗ Хімія 9 клас О.В. Григорович (2017 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 9 клас. Автори: О.В. Григорович Видавництво: Ранок, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Тема 1. Розчини

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

§ 4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. Кристалогідрати

§ 5. Поняття про водневий зв’язок

§ 6. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

§ 7. Характеристики розчинів

§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

§ 9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

§ 10. Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації

§ 11. Кислотність середовища. Поняття про рН розчину

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

§ 13. Виявлення йонів у розчинах

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Ступінь окиснення елементів

§ 15. Окисно-відновні реакції

§ 16. Окисники й відновники

§ 17. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу

§ 18. Тепловий ефект хімічних реакцій

§ 19. Термохімічні рівняння реакцій

§ 20. Швидкість хімічної реакції

§ 21. Класифікація хімічних реакцій

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

§ 22. Вступ до органічної хімії

§ 23. Метан — найпростіший вуглеводень

§ 24. Гомологи метану — насичені вуглеводні

§ 25. Властивості метану та його гомологів, їх застосування

§ 26. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях

§ 27. Етен і етин — ненасичені вуглеводні

§ 28. Поняття про полімери. Поліетилен

§ 29. Природні джерела вуглеводнів

§ 30. Етиловий спирт

§ 31. Отруйність метанолу та етанолу

§ 32. Гліцерол

§ 33. Карбонові кислоти. Етанова кислота

§ 34. Вищі карбонові кислоти. Мило

§ 35. Жири

§ 36. Вуглеводи: глюкоза та сахароза

§ 37. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза

§ 38. Білки та амінокислоти

§ 39. Природні й синтетичні органічні сполуки

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 40. Значення хімії в житті суспільства. Роль хімії для забезпечення сталого розвитку

§ 41. Місце хімії в системі наук

§ 42. Хімічна наука в Україні

§ 43. Хімічне виробництво в Україні

ДОМАШНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

1 2 3

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

1 2 3 4 5