ГДЗ 9 клас Хімія О.В. Григорович 2017 

ГДЗ Хімія 9 клас О.В. Григорович (2017 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2017
  • Видавництво: Ранок, Харків

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини № 20-33

Тема 1. Розчини № 34-163

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини № 34-47

§ 4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. Кристалогідрати № 48-57

§ 5. Поняття про водневий зв’язок № 59-63

§ 6. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників № 64-76

§ 7. Характеристики розчинів № 77-91

§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація № 92-99

§ 9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах № 100-115

§ 10. Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації № 116-129

§ 11. Кислотність середовища. Поняття про рН розчину № 130-145

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій № 146-158

§ 13. Виявлення йонів у розчинах № 159-163

Тема 2. Хімічні реакції № 164-248

§ 14. Ступінь окиснення елементів № 164-174

§ 15. Окисно-відновні реакції № 175-183

§ 16. Окисники й відновники № 184-197

§ 17. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу № 198-199

§ 18. Тепловий ефект хімічних реакцій № 200-209

§ 19. Термохімічні рівняння реакцій № 210-222

§ 20. Швидкість хімічної реакції № 223-243

§ 21. Класифікація хімічних реакцій № 244-248

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки № 249-485

§ 22. Вступ до органічної хімії № 249-260

§ 23. Метан — найпростіший вуглеводень № 261-269

§ 24. Гомологи метану — насичені вуглеводні № 270-280

§ 25. Властивості метану та його гомологів, їх застосування № 281-292

§ 26. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях № 293-304

§ 27. Етен і етин — ненасичені вуглеводні № 305-320

§ 28. Поняття про полімери. Поліетилен № 321-333

§ 29. Природні джерела вуглеводнів № 334-355

§ 30. Етиловий спирт № 356-370

§ 31. Отруйність метанолу та етанолу № 371-377

§ 32. Гліцерол № 378-389

§ 33. Карбонові кислоти. Етанова кислота № 390-406

§ 34. Вищі карбонові кислоти. Мило № 407-421

§ 35. Жири № 422-435

§ 36. Вуглеводи: глюкоза та сахароза № 436-454

§ 37. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза № 455-467

§ 38. Білки та амінокислоти № 468-480

§ 39. Природні й синтетичні органічні сполуки № 481-485

Тема 4. Узагальнення знань з хімії № 486-513

§ 40. Значення хімії в житті суспільства. Роль хімії для забезпечення сталого розвитку № 486-491

§ 41. Місце хімії в системі наук № 492-500

§ 42. Хімічна наука в Україні № 502-507

§ 43. Хімічне виробництво в Україні № 509-513

ДОМАШНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ № 1-3

1 2 3

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ № 1-14

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ № 1-5

1 2 3 4 5

Популярні ГДЗ: