ГДЗ 9 клас Хімія П.П. Попель, Л.С. Крикля 2009 

ГДЗ Хімія 9 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля (2009 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2009
  • Видавництво: Академія, Київ

Розділ 1. Вода. Розчини № 7-102

§ 1. Вода № 7-9

7 8 9

§ 2. Властивості води № 11-16

§ 3. Кристалогідрати № 18-24

§ 4. Розчини. Утворення розчину № 25-33

§ 5. Розчинність речовин № 37-44

§ 6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини № 48-60

§ 7. Електроліти та неелектроліти № 65-68

§ 8. Електролітична дисоціація № 71-78

§ 9. Ступінь електролітичної дисоціації. Вода як електроліт № 80-88

§ 10. Йонно-молекулярні рівняння. Реакції обміну між електролітами у розчині № 91-102

Розділ 2. Хімічні реакції № 107-148

§ 11. Класифікація хімічних реакцій № 107-113

§ 12. Окисно-відновні реакції № 115-126

§ 13. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій № 127-132

§ 14. Тепловий ефект хімічної реакції № 135-139

§ 15. Швидкість хімічної реакції № 143-148

Розділ 3. Найважливіші органічні сполуки № 151-317

§ 16. Органічні сполуки. Органічна хімія № 151-156

§ 17. Метан № 159-166

§ 18. Гомологи метану (алкани) № 168-176

§ 19. Властивості та застосування алканів № 178-182

§ 20. Етилен № 187-190

§ 21. Поліетилен № 192-195

§ 22. Ацетилен № 198-204

§ 23. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях № 205-213

§ 24. Cпирти. Метанол і етанол № 215-223

§ 25. Гліцерин № 227-230

§ 26. Карбонові кислоти № 233-237

§ 27. Оцтова кислота № 239-247

§ 28. Жири № 253-265

§ 30. Сахароза № 267-274

§ 31. Крохмаль. Целюлоза № 276-279

§ 32. Аміни. Метиламін № 284-288

§ 33. Амінокислоти. Амінооцтова кислота № 291-295

§ 34. Білки № 302

302

§ 35. Нуклеїнові кислоти № 309

309

§ 36. Фізіологічно активні речовини № 316-317

Популярні ГДЗ: