ГДЗ 9 клас Хімія П.П. Попель, Л.С. Крикля 2009 

ГДЗ Хімія 9 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля (2009 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 9 клас. Автори: П.П. Попель, Л.С. Крикля Видавництво: Академія, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. Вода. Розчини

§ 1. Вода

7 8 9

§ 2. Властивості води

§ 3. Кристалогідрати

§ 4. Розчини. Утворення розчину

§ 5. Розчинність речовин

§ 6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

§ 7. Електроліти та неелектроліти

§ 8. Електролітична дисоціація

§ 9. Ступінь електролітичної дисоціації. Вода як електроліт

§ 10. Йонно-молекулярні рівняння. Реакції обміну між електролітами у розчині

Розділ 2. Хімічні реакції

§ 11. Класифікація хімічних реакцій

§ 12. Окисно-відновні реакції

§ 13. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

§ 14. Тепловий ефект хімічної реакції

§ 15. Швидкість хімічної реакції

Розділ 3. Найважливіші органічні сполуки

§ 16. Органічні сполуки. Органічна хімія

§ 17. Метан

§ 18. Гомологи метану (алкани)

§ 19. Властивості та застосування алканів

§ 20. Етилен

§ 21. Поліетилен

§ 22. Ацетилен

§ 23. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях

§ 24. Cпирти. Метанол і етанол

§ 25. Гліцерин

§ 26. Карбонові кислоти

§ 27. Оцтова кислота

§ 28. Жири

§ 30. Сахароза

§ 31. Крохмаль. Целюлоза

§ 32. Аміни. Метиламін

§ 33. Амінокислоти. Амінооцтова кислота

§ 34. Білки

302

§ 35. Нуклеїнові кислоти

309

§ 36. Фізіологічно активні речовини