ГДЗ 9 клас Хімія П.П. Попель, Л.С. Крикля 2017 

ГДЗ Хімія 9 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля (2017 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2017
  • Видавництво: Не вказано

1 розділ. Вода. Розчини № 1-96

§ 1. Суміші речовин. Розчини № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок № 9-15

§ 3. Утворення розчину № 16-21

§ 4. Кристалогідрати № 22-31

§ 5. Розчинність речовин № 32-38

§ 6. Електроліти та неелектроліти № 39-46

§ 7. Електролітична дисоціація № 47-56

§ 8. Ступінь електролітичної дисоціації № 57-63

§ 9. Вода як електроліт. Водневий показник (рН) № 64-71

§ 10. Йонно-молекулярні рівняння № 72-78

§ 11. Реакції обміну між електролітами в розчині № 79-87

§ 12. Якісні реакції на деякі йони № 88-96

2 розділ. Хімічні реакції № 97-137

§ 13. Класифікація хімічних реакцій № 97-104

§ 14. Окисно-відновні реакції № 106-116

§ 15. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій № 117-123

§ 16. Тепловий ефект хімічної реакції № 124-128

§ 17. Швидкість хімічної реакції № 129-137

3 розділ. Найважливіші органічні сполуки № 138-247

§ 18. Органічні сполуки. Органічна хімія № 138-145

§ 19. Вуглеводні. Метан № 146-151

§ 20. Гомологи метану № 152-162

§ 21. Етилен (етен) і ацетилен (етин) № 163-169

§ 22. Горіння вуглеводнів № 170-175

§ 23. Поліетилен № 176-181

§ 24. Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів № 182-188

§ 25. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях № 189-197

§ 26. Спирти. Етанол № 198-201

§ 27. Гліцерин (гліцерол) № 202-204

§ 28. Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота № 205-216

§ 29. Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила) № 217-220

§ 30. Жири № 221-225

§ 31. Вуглеводи. Глюкоза і сахароза № 226-232

§ 32. Крохмаль. Целюлоза № 233-236

§ 33. Білки № 237-242

§ 34. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від забруднення органічними сполуками № 243-247

4 розділ. Узагальнення знань з хімії № 248-281

§ 35. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій № 248-258

§ 36. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення № 259-267

§ 37. Місце хімії серед природничих наук. Значення хімії для розвитку людства № 268-276

§ 38. Хімічна наука у світі та в Україні. Видатні хіміки № 277-281

Домашні експерименти

Лабораторні досліди № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Практичні роботи № 1-4

1 2 3 4

Популярні ГДЗ: