ГДЗ 9 клас Українська мова А.А. Ворон, В.А. Солопенко (2017 рік) 

ГДЗ Українська мова 9 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко (2017 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 9 клас. Автори: А.А. Ворон, В.А. Солопенко Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

 • СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ

  • § 3. Складне речення

   35 37 38
  • § 4. Смислові зв'язки

   42 43 44 45 46
  • § 5. Розділові знаки в складносурядному реченні

   49 50 51 52 53 54 55 60 61
 • СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

  • § 6. Будова складнопідрядного речення

   65 67 68 69
  • § 7. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

   72 74 76 77 80
  • § 8. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними

   82 84 85 86 88 90
 • СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИНАМИ

  • § 9. Речення з підрядними способу дії

   96 98 100
  • § 10. Речення з підрядними місця и часу

   105 106 108 109 110
  • § 11. Речення з підрядними мови, причини і мети

   113 114 116 118 119
  • § 12. Речення з підрядними допустовими і наслідковими

   121 123 124 126 127 130 131
  • § 13. Складнопідрядні речення з кількома підрядними

   134 135 136 138 139 140 141 142 143 144
 • БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

 • СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ

  • § 18. Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком

   190 192 193
  • § 19. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком

   197 199 200 204 206
 • ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗИОЛОГІЯ

  • § 21. Лексика

   228 229
 • БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

  • § 22. Значущі частини слова

   240 242 243 246
 • МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 • СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

  • § 28. Словосполучення і речення

   304 305 306 307 308 310
  • § 29. Види складних речень

   312 314 316 318
  • § 30. Способи передачі чужого мовлення

   321 324 325