ГДЗ 9 клас Українська мова М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук 2009 

ГДЗ Українська мова 9 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2009 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 9 клас. Автори: М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

§ 1. Розвиток української мови

5 6 8

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

§ 2. Просте неускладнене й ускладнене речення

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 3. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

31 35 39

§ 4. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою

§ 5. Цитати. Розділові знаки при цитатах

55

§ 6. Діалог

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 7. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

83 87

§ 8. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку

91 94

§ 9. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

§ 10. Розділові знаки та інтонація між частинами складносурядного речення

§ 11. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку

§ 12. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною

§ 13. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною

§ 14. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу

§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії, міри і ступеня

§ 16. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини й мети

§ 17. Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови

§ 20. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

§ 21. Безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами

§ 22. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

§ 23. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

§ 24. Тире в безсполучниковому складному реченні

§ 25. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком

§ 26. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

§ 27. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

§ 28. Стилістичні особливості складних речень з різними видами зв’язку

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ

§ 29. Поняття про складне синтаксичне ціле

§ 30. Складне синтаксичне ціле, абзац

§ 31. Види і засоби міжфразного зв’язку

343

§ 32. Актуальне членування речень у висловлюванні

§ 33. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях

ПОВТОРЕННЯ I СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

§ 34. Слово як предмет вивчення

§ 35. Мовні аспекти вивчення речення