ГДЗ 9 клас Українська мова М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук 2009 

ГДЗ Українська мова 9 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2009 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2009
  • Видавництво: Не вказано

ВСТУП № 5-8

§ 1. Розвиток української мови № 5-8

5 6 8

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ № 13-28

§ 2. Просте неускладнене й ускладнене речення № 13-28

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ № 31-80

§ 3. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою № 31-39

31 35 39

§ 4. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою № 41-48

§ 5. Цитати. Розділові знаки при цитатах № 55

55

§ 6. Діалог № 63-80

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ № 83-322

§ 7. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком № 83-87

83 87

§ 8. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку № 91-94

91 94

§ 9. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення № 97-104

§ 10. Розділові знаки та інтонація між частинами складносурядного речення № 109-119

§ 11. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку № 120-129

§ 12. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною № 131-137

§ 13. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною № 142-146

§ 14. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу № 153-160

§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії, міри і ступеня № 162-166

§ 16. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини й мети № 169-174

§ 17. Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови № 179-185

§ 20. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях № 211-219

§ 21. Безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами № 220-231

§ 22. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні № 237-245

§ 23. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні № 253-259

§ 24. Тире в безсполучниковому складному реченні № 261-274

§ 25. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком № 275-280

§ 26. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком № 290-297

§ 27. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку № 299-305

§ 28. Стилістичні особливості складних речень з різними видами зв’язку № 309-322

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ № 324-375

§ 29. Поняття про складне синтаксичне ціле № 324-327

§ 30. Складне синтаксичне ціле, абзац № 332-337

§ 31. Види і засоби міжфразного зв’язку № 343

343

§ 32. Актуальне членування речень у висловлюванні № 352-363

§ 33. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях № 371-375

ПОВТОРЕННЯ I СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО № 376-398

§ 34. Слово як предмет вивчення № 376-386

§ 35. Мовні аспекти вивчення речення № 393-398

Популярні ГДЗ: