ГДЗ 9 клас Українська мова М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2009 рік) 

ГДЗ Українська мова 9 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2009 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 9 клас. Автори: М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • § 1. Розвиток української мови

   5 6 8
 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

  • § 2. Просте неускладнене й ускладнене речення

   13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 28
 • СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

  • § 3. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

   31 35 39
  • § 4. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою

   41 42 46 48
  • § 5. Цитати. Розділові знаки при цитатах

   55
  • § 6. Діалог

   63 64 69 75 80
 • СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

  • § 7. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

   83 87
  • § 8. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку

   91 94
  • § 9. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

   97 98 99 101 102 103 104
  • § 10. Розділові знаки та інтонація між частинами складносурядного речення

   109 110 112 119
  • § 11. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку

   120 122 125 126 127 129
  • § 12. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною

   131 133 136 137
  • § 13. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною

   142 146
  • § 14. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу

   153 155 159 160
  • § 15. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії, міри і ступеня

   162 164 165 166
  • § 16. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини й мети

   169 171 174
  • § 17. Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови

   179 181 184 185
  • § 20. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

   211 212 214 215 219
  • § 21. Безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами

   220 221 222 225 226 228 231
  • § 22. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

   237 238 239 240 242 245
  • § 23. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

   253 254 255 256 257 258 259
  • § 24. Тире в безсполучниковому складному реченні

   261 262 263 264 266 267 269 272 274
  • § 25. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком

   275 276 277 278 280
  • § 26. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

   290 291 292 294 295 297
  • § 27. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

   299 300 302 304 305
  • § 28. Стилістичні особливості складних речень з різними видами зв’язку

   309 312 314 315 322
 • СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ

  • § 29. Поняття про складне синтаксичне ціле

   324 327
  • § 30. Складне синтаксичне ціле, абзац

   332 337
  • § 31. Види і засоби міжфразного зв’язку

   343
  • § 32. Актуальне членування речень у висловлюванні

   352 359 361 363
  • § 33. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях

   371 375
 • ПОВТОРЕННЯ I СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО