ГДЗ 9 клас Українська мова О.П. Глазова 2017 

ГДЗ Українська мова 9 клас О.П. Глазова (2017 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 9 клас. Автори: О.П. Глазова Видавництво: Ранок, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

§ 1. Розвиток української мови

2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 18 20 21

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

§ 2. Граматична основа речення

27 28 29

§ 3. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами

§ 4. Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами

Пряма і непряма мова як засоби передавання чужого мовлення

§ 5. Пряма мова

§ 6. Речення з непрямою мовою

§ 7. Цитата як спосіб передавання чужого мовлення

§ 8. Діалог

Складне речення

§ 9. Складне речення та його ознаки

§ 10. Складні речення сполучникові та безсполучникові

§ 11. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком

Складносурядне речення

§ 12. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

Складнопідрядне речення

§ 13. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому

§ 14. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами

§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

§ 16. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами

§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними умови

§ 19. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими

§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня

§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними

§ 22. Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети

§ 23. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими

§ 24. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами

Безсполучникове складне речення

§ 25. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

§ 26. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: кома, крапка з комою

§ 27. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: двокрапка

§ 28. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: тире

Складне речення з різними видами зв’язку

§ 29. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ ТА ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 30. Текст і його основні ознаки

§ 31. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

§ 32. Види й засоби міжфразового зв’язку

§ 33. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)