ГДЗ 9 клас Українська мова О.П. Глазова (2017 рік) 

ГДЗ Українська мова 9 клас О.П. Глазова (2017 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 9 клас. Автори: О.П. Глазова Видавництво: Ранок, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

  • § 2. Граматична основа речення

   27 28 29
  • § 3. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами

   32 33 34 35 36 37 38 39 40 48 49 53
  • § 4. Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами

   55 57 58 60 61
 • Пряма і непряма мова як засоби передавання чужого мовлення

  • § 5. Пряма мова

   68 70 71 72 73 74 75
  • § 6. Речення з непрямою мовою

   78 79 80 81 82 83 84
  • § 7. Цитата як спосіб передавання чужого мовлення

   87 89 90 91 92
  • § 8. Діалог

   95 96 97 100 103
 • Складне речення

  • § 9. Складне речення та його ознаки

   105 106 107 108 109
  • § 10. Складні речення сполучникові та безсполучникові

   111 113 114 116
  • § 11. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком

   119 120 123 124 126
 • Складносурядне речення

 • Складнопідрядне речення

  • § 13. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому

   140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 152 153 155 156 157 159
  • § 14. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами

   160 161 162 163
  • § 15. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

   164 165 166 168 170 171 172 173
  • § 16. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

   176 177 178 179 181 182 183 184
  • § 17. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами

   187 188 189 191 193 194 195 196 197 198 203 205
  • § 18. Складнопідрядні речення з підрядними умови

   209 210 211 212 213 214 215
  • § 19. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими

   217 218 219 220 221 222 223 226
  • § 20. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня

   229 230 231 232 233 234
  • § 21. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними

   238 239 241 242 248
  • § 22. Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети

   253 254 255 258 259 260 261 263
  • § 23. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими

   267 268 269 270
  • § 24. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами

   274 276 277 278 279 280 281
 • Безсполучникове складне речення

  • § 25. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

   289 291 292 293
  • § 26. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: кома, крапка з комою

   295 296 297 298
  • § 27. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: двокрапка

   304 305 306 307
  • § 28. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: тире

   309 310 311 312
 • Складне речення з різними видами зв’язку

  • § 29. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

   321 323 324 325 326 327 328 329 330 331
 • ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ ТА ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • § 30. Текст і його основні ознаки

   336 339
  • § 31. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

   341 342 343 344
  • § 32. Види й засоби міжфразового зв’язку

   355 357 359
  • § 33. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

   360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372