ГДЗ 9 клас Українська мова О.П. Глазова 2017 

ГДЗ Українська мова 9 клас О.П. Глазова (2017 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2017
  • Видавництво: Ранок, Харків

ВСТУП № 2-21

§ 1. Розвиток української мови № 2-21

2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 18 20 21

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ № 27-61

§ 2. Граматична основа речення № 27-29

27 28 29

§ 3. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами № 32-53

§ 4. Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами № 55-61

Пряма і непряма мова як засоби передавання чужого мовлення № 68-103

§ 5. Пряма мова № 68-75

§ 6. Речення з непрямою мовою № 78-84

§ 7. Цитата як спосіб передавання чужого мовлення № 87-92

§ 8. Діалог № 95-103

Складне речення № 105-126

§ 9. Складне речення та його ознаки № 105-109

§ 10. Складні речення сполучникові та безсполучникові № 111-116

§ 11. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком № 119-126

Складносурядне речення № 127-138

§ 12. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення № 127-138

Складнопідрядне речення № 140-281

§ 13. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому № 140-159

§ 14. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами № 160-163

§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними означальними № 164-173

§ 16. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними № 176-184

§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами № 187-205

§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними умови № 209-215

§ 19. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими № 217-226

§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня № 229-234

§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними № 238-248

§ 22. Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети № 253-263

§ 23. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими № 267-270

§ 24. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами № 274-281

Безсполучникове складне речення № 289-312

§ 25. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення № 289-293

§ 26. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: кома, крапка з комою № 295-298

§ 27. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: двокрапка № 304-307

§ 28. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: тире № 309-312

Складне речення з різними видами зв’язку № 321-331

§ 29. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку № 321-331

ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ ТА ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ № 336-372

§ 30. Текст і його основні ознаки № 336-339

§ 31. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці № 341-344

§ 32. Види й засоби міжфразового зв’язку № 355-359

§ 33. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень) № 360-372

Популярні ГДЗ: