ГДЗ 9 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2009 

ГДЗ Українська мова 9 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2009 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 9 клас. Автори: О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО у 8 класі

§ 1. Просте неускладнено і просто ускладнене речення

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА

§ 2. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови

§ 3. Заміна прямої мови непрямою

49 51 52

§ 4. Цитата як спосіб передачі чужої мови

§ 5. Діалог

61 62 63

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 6. Складне речення і його ознаки

§ 7. Складні речення сполучникові і безсполучникові

74 75

§ 8. Складні речення з сурядним і підрядним зв’язком. Складносурядне речення

76 77

§ 9. Змістові відношення та розділові знаки між частинами складносурядного речення

§ 10. Складнопідрядне речення. Будова складнопідрядного речення та засоби зв'язку в ньому

§ 11. Основні види складнопідрядних речень

§ 12. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами

§ 13. Складнопідрядні речення з кількома підрядними

§ 14. Безсполучникове складне речення

§ 15. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ

§ 16. Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки

§ 17. Складне синтаксичне ціле і абзац

§ 18. Актуальне членування речень у висловлюванні: "відоме" і "нове"

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО