ГДЗ 9 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2009 

ГДЗ Українська мова 9 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2009 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2009
  • Видавництво: Не вказано

ВСТУП № 2-16

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО у 8 класі № 17-39

§ 1. Просте неускладнено і просто ускладнене речення № 17-39

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА № 41-63

§ 2. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови № 41-46

§ 3. Заміна прямої мови непрямою № 49-52

49 51 52

§ 4. Цитата як спосіб передачі чужої мови № 53-59

§ 5. Діалог № 61-63

61 62 63

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ № 69-275

§ 6. Складне речення і його ознаки № 69-72

§ 7. Складні речення сполучникові і безсполучникові № 74-75

74 75

§ 8. Складні речення з сурядним і підрядним зв’язком. Складносурядне речення № 76-77

76 77

§ 9. Змістові відношення та розділові знаки між частинами складносурядного речення № 79-91

§ 10. Складнопідрядне речення. Будова складнопідрядного речення та засоби зв'язку в ньому № 96-102

§ 11. Основні види складнопідрядних речень № 104-123

§ 12. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами № 130-215

§ 13. Складнопідрядні речення з кількома підрядними № 218-224

§ 14. Безсполучникове складне речення № 228-252

§ 15. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку № 256-275

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ № 278-293

§ 16. Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки № 278-282

§ 17. Складне синтаксичне ціле і абзац № 285-286

§ 18. Актуальне членування речень у висловлюванні: "відоме" і "нове" № 287-293

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО № 302-314

Популярні ГДЗ: