ГДЗ 9 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2009 

ГДЗ Українська мова 9 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2009 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 9 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

§ 1. Розвиток української мови

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ

§ 2. Просте неускладнене речення

§ 3. Просте ускладнене речення

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА

§ 4. Пряма і непряма мова як засоби відтворення чужої мови. Розділові знаки

§ 5. Заміна прямої мови непрямою

§ 6. Цитата як спосіб відтворення чужої мови. Розділові знаки

§ 7. Діалог. Розділові знаки

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 8. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

§ 9. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Змістові відношення між частинами складносурядного речення

§ 10. Розділові знаки між частинами складносурядного речення

§ 11. Складносурядне речення і синонімічні конструкції

§ 12. Складнопідрядне речення. Будова і засоби зв'язку в ньому. Розділові знаки

§ 13. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним означальним

§ 14. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним

§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні речення місця, часу

§ 16. Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, мрії й ступеня, з підрядним порівняльним

§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови

§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, допустовими

§ 19. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки

§ 20. Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення

§ 21. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

§ 22. Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні

§ 23. Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

§ 24. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку

§ 25. Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ

§ 26. Складне синтаксичне ціле і його ознаки. Види і засоби міжфразного зв'язку

§ 27. Складне синтаксичне ціле і абзац

§ 28. Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 36. Тези прочитаного

369

§ 39. Діалог-домовленість. Обговорення самостійно обраної теми

§ 42. Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему