ГДЗ 9 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2009 рік) 

ГДЗ Українська мова 9 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2009 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 9 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • § 1. Розвиток української мови

   1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ

  • § 2. Просте неускладнене речення

   13 15 16 17 19 20 21
  • § 3. Просте ускладнене речення

   23 25 26 27 28 29
 • ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА

  • § 4. Пряма і непряма мова як засоби відтворення чужої мови. Розділові знаки

   32 34 37 38 39 40
  • § 5. Заміна прямої мови непрямою

   41 46 47 48 49 50
  • § 6. Цитата як спосіб відтворення чужої мови. Розділові знаки

   52 55 57 58 59
  • § 7. Діалог. Розділові знаки

   60 61 63 65 67 69 70
 • СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

  • § 8. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

   72 73 74 75 77 79 80 82 83 84
  • § 9. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Змістові відношення між частинами складносурядного речення

   85 86 87 88 90 91 92 93 94
  • § 10. Розділові знаки між частинами складносурядного речення

   96 98 99 100 101 102 103 105 106 107
  • § 11. Складносурядне речення і синонімічні конструкції

   108 109 110 113 116 117 118 120 121
  • § 12. Складнопідрядне речення. Будова і засоби зв'язку в ньому. Розділові знаки

   122 123 124 125 126 127 128 129 130 132
  • § 13. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним означальним

   134 135 136 137 138 139 140 141 142 144 145 146 148 149
  • § 14. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним

   150 151 152 153 154 155 156 159 160
  • § 15. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні речення місця, часу

   161 163 164 165 166 167 168 173 174
  • § 16. Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, мрії й ступеня, з підрядним порівняльним

   175 176 177 180 181 182 183 184 186 189 190
  • § 17. Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови

   192 194 196 198 200 201 203 204 206 207 210 211
  • § 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, допустовими

   212 213 214 215 216 218 219 220 221 222 223 224
  • § 19. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки

   225 226 227 228 229 231 233 238 240
  • § 20. Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення

   243 245 248 249 251 252
  • § 21. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

   253 254 256 260 262 263 264
  • § 22. Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні

   266 270 276 277
  • § 23. Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції

   278 279 280 284 285 287 288
 • СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

  • § 24. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку

   292 293 295 298 300 302
  • § 25. Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів

   303 304 306 313 314 316 317
 • СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ

  • § 26. Складне синтаксичне ціле і його ознаки. Види і засоби міжфразного зв'язку

   320 322 329 330
  • § 27. Складне синтаксичне ціле і абзац

   333 336 337 338 339
  • § 28. Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове

   346 347 348
 • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

  • § 36. Тези прочитаного

   369
  • § 39. Діалог-домовленість. Обговорення самостійно обраної теми

   384 386
  • § 42. Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему

   405 406 412 413 414